Zwanger

Zwangerschapsverlof

Vrouwelijke zelfstandig ondernemers en meewerkende echtgenotes van zzp’ers hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. De hoogte van de uitkering hangt af van de winst die je hebt gemaakt in het jaar vóór de uitkering wordt uitgekeerd. De uitkering bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon.

Zelfstandig en zwanger

De uitkering uit Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) duurt in totaal minimaal zestien weken.

De zwangerschapsuitkering begint 6 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling en loopt tot en met de bevalling, ook als de bevalling later is dan de uitgerekende datum. De zwangerschapsuitkering kan worden uitgesteld tot uiterlijk 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Dan geldt er het recht op een langere bevallingsuitkering. De bevallingsuitkering begint op de dag na de bevalling en duurt 10 weken.

De hoogte van de uitkering hangt af van de winst die je hebt gemaakt of het aantal uren dat je als zelfstandige gewerkt hebt in het jaar voor de uitkering wordt uitgekeerd. De uitkering bedraagt maximaal het bruto wettelijk minimumloon. Zelfstandigen betalen geen premie voor deze uitkering.

Aanvragen uitkering

Vraag de zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan bij het UWV. Let op: doe dit uiterlijk 2 weken voor de datum waarop je de zwangerschapsuitkering wil laten ingaan. Vraag de uitkering 6 tot 8 weken voor de bevalling aan. Bij de aanvraag moet je een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige inleveren, waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat.