Verzekeringen

Als eigenaar van een eenmanszaak moet je een hoop verzekeringen zelf regelen. Lees hier meer over de risico’s die je als zzp’er of freelancer kan lopen en de verzekeringen die je kan afsluiten. 

Welke risico’s loop ik als ondernemer?

De risico’s die je loopt als ondernemer variëren van gewone ondernemersrisico’s (mijn product slaat niet aan) tot risico’s die buiten jouw invloedsfeer vallen (een vrachtauto rijdt mijn winkel binnen). Het eerste risico is niet te verzekeren, het tweede wel.

Er bestaan verschillende bedrijfsverzekeringen:

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Goederen- en inventarisverzekering
 • Opstalverzekering
 • Bedrijfsschade- en/of machinebreukverzekering
 • Computerverzekering
 • Juridische geschillen (als lid van CNV Onderwijs ben je hiervoor gratis verzekerd!)
 • Brand en diefstal.

Daarnaast bestaan er persoonlijke verzekeringen:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ongevallen
 • Woon en opstal
 • Inboedel, inclusief dekking kostbaarheden
 • Aansprakelijkheid
 • Motorrijtuigen
 • Ziektekosten
 • Aan- of verkoop van woningen
 • Hypotheken

Misschien zijn niet alle verzekeringen voor jou van toepassing. Het is raadzaam om één, maar liever twee onafhankelijke adviseurs te raadplegen alvorens je allerlei contracten sluit. Je brengt daarmee jouw risico’s in kaart, waarna je de polissen en voorwaarden kunt uitzoeken die het meest geschikt zijn. Bestudeer altijd de polisvoorwaarden! Let goed op welke uitsluitingsgronden jouw verzekeraar noemt.

Volksverzekeringen voor zzp’ers

Als zelfstandige zonder personeel gelden de volgende verzekeringen automatisch ook voor jou:

 • Algemene ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz)
 • Algemene kinderbijslagwet (Akw)

Als eigenaar van een eenmanszaak ben je geen werknemer. Dus er gelden in principe ook geen werknemersverzekeringen voor jou (tenzij je vanuit een uitkering gestart bent). Werknemersverzekeringen zijn onder meer de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) en de Werkloosheidswet (ww). Je moet dus jezelf beschermen tegen inkomstenverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid.