Starten vanuit de bijstand

Ontvang je een bijstandsuitkering en wil je aan de slag als zelfstandig ondernemer? Dan kan je voor financiële steun een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Overleg je plannen altijd met de gemeente, want die verstrekt ook jouw uitkering.

Starten vanuit de bijstand in stappen:

  1. Je behoudt je bijstandsuitkering en krijgt een jaar de tijd om je voor te bereiden op het starten van een eigenbedrijf. Je hoeft niet meer te solliciteren, maar stort je op je eigen bedrijf. Je maakt een ondernemingsplan en probeert je eerste opdrachten binnen te halen. Voor de kosten die je dit jaar maakt voor je eigen bedrijf kan je eventueel een lening afsluiten bij jouw gemeente. De gemeente bekijkt of jouw ondernemingsplan levensvatbaar is. Als dit zo is, kan je aan de slag als zelfstandige.
  2. Het voorbereidingsjaar is voorbij: je gaat aan de slag als zelfstandig ondernemer. De bijstandsuitkering vervalt. Bij de sociale dienst van jouw gemeente kan je het starterskrediet aanvragen: een speciale lening met rente voor zzp’ers. Ook stelt de gemeente het eerste jaar van je bedrijf geld beschikbaar voor begeleidingskosten.
  3. Liggen de inkomsten van je bedrijf onder bijstandsniveau? Je hebt mogelijk recht op (maximaal) 36 maanden aanvulling van je inkomen tot bijstandsniveau. Vraag de periodieke Bbz-uitkering aan bij de sociale dienst van jouw gemeente.

Lees meer over het Besluit bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) op de website van het Ministerie van SZW.