Starten als zzp'er in deeltijd

Je wilt voor jezelf beginnen, maar ook graag de zekerheid van een vast inkomen. Je weet bijvoorbeeld nog niet zeker of jouw eigen bedrijf meteen voldoende inkomen met zich meebrengt om te voorzien in je levensonderhoud. Of je vaste baan is zo leuk dat je daar eigenlijk ook niet weg wil. Dan kan je overwegen om in deeltijd als zzp’er aan de slag te gaan.

Een deeltijd-zzp’er heeft naast zijn of haar eigen onderneming een arbeidscontract. Een deel van je uren werk je dus voor je eigen onderneming, een ander deel voor een baas.

Minder werken voor de baas

Werk je nu fulltime voor een baas, maar wil je minder uren werken? Raadpleeg dan in eerste instantie je CAO. Wanneer hierover niets in je CAO staat, kun je een beroep doen op de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Dan kan je gebruik maken van jouw CAO. Vervolgens wil je aan de slag als zzp’er. Lees het stappenplan voor een goede voorbereiding.

Partime ondernemen

Voor deeltijd-zzp’ers gelden dezelfde regels en mogelijkheden als voor andere zelfstandig ondernemers en freelancers. Maar er zijn wel zaken waar je rekening mee moet houden:

  • Zelfstandigen hebben recht op aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Hiervoor moet je wel minstens 1225 uur per jaar besteden aan je eigen bedrijf. Raadpleeg voor meer informatie hierover de belastingdienst.
  • Werknemers in loondienst zijn verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook sparen zij automatisch voor hun pensioen. Deze regelingen gelden alleen voor de uren dat de werknemer in dienst is. Als deeltijd-zzp’er moet je dus voor de uren die je in eigen bedrijf stopt, zelf iets regelen. Je moet aanvullende verzekeringen en pensioenen regelen.
  • Pas op voor belangenverstrengeling. Ga na of er in jouw arbeidsovereenkomst sprake is van een concurrentiebeding. Als dit het geval is, mag je niet zomaar de opgedane kennis in het bedrijf van je baas gebruiken voor je eigen zaak. Ook mag je geen klanten meenemen. Bespreek de combinatie van een baan en een eigen bedrijf met je werkgever. Maak hierover goede afspraken.

Voordelen deeltijd zzp-schap

Als je naast je eigen bedrijf een baan in loondienst hebt, loop je minder risico. Je bent gedeeltelijk verzekerd van een vast inkomen. Ook ben je voor de uren in loondienst verzekerd voor inkomensverlies door ontslag, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het deeltijd zzp-schap. Je eigen bedrijf groeit langzamer omdat je jouw aandacht moet verdelen tussen twee banen. Mogelijk ben je hierdoor ook moeilijker te bereiken voor opdrachtgevers. Tenslotte loop je het risico belastingvoordelen te missen, omdat je niet genoeg uren werkt als zzp’er.