Stappenplan voor zzp-ers

Als je overweegt om als zelfstandige aan de slag te gaan, zijn er een hoop dingen waar je rekening mee moet houden. Waarschijnlijk heb je genoeg vragen over het zzp-schap. Met dit stappenplan komen de antwoorden vanzelf.

Waar moet ik rekening mee houden als starter?

 • Toets je idee. Zijn de plannen realistisch? Heb je de juiste eigenschappen, kennis en vaardigheden in huis?
 • Heb je eigen geld om te starten of kan je gemakkelijk aan geld komen?
 • Ken je de regels en wetten op het gebied van zzp-ondernemerschap?
 • Hoe zit het met belastingen? Zal de fiscus jou als ondernemer zien?

Het zzp stappenplan geeft stap voor stap antwoord op de volgende vragen:

 1. Hoe begin ik?
 2. Hoeveel moet ik verdienen?
 3. Hoeveel producten moet ik verkopen?
 4. Wat staat er in een ondernemingsplan?
 5. Welke rechtsvorm kies ik?
 6. Waar moet ik me aanmelden als starter?

Antwoord op jouw vragen met het zzp stappenplan

1.     Hoe begin ik?

Zelf starten begint met een idee. Dat idee werk je uit tot een concept. Dit is niets meer dan een kwestie van schrijven, waarbij je antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Wie worden mijn klanten?
 • Wat wordt mijn product of dienst?
 • Wie worden mijn concurrenten?
 • Hoe ga ik mijn product of dienst bij de klant brengen?
 • Waarom kopen klanten het product bij mij en niet bij mijn concurrenten?
 • Hoe(veel) ga ik verdienen met mijn bedrijf?


2.    
Hoeveel geld moet ik minimaal verdienen met mijn bedrijf om rond te komen?

Stap 1:

Bepaal hoeveel geld je jaarlijks nodig hebt om van te leven. Dit is gemakkelijk uit te rekenen, door alle uitgaven voor levensonderhoud bij elkaar op te tellen: gas, licht, water, huur, kleding, verzekering, voeding etc. Stel dat je uitkomt op € 21.000,00. Dan moet u dus € 21.000,00 overhouden van uw bedrijf (als winst).

Stap 2:

De winst op jouw dienst of product wordt gevormd door de omzet minus de kosten van de omzet. Ook de vaste bedrijfskosten moet je van de omzet aftrekken. Denk aan huur, telefoonrekeningen, kosten voor promotie, verzekeringen en autokosten. Je houdt dan de nettowinst over.

Stap 3:

Van de nettowinst gaat nog belasting af. Twintig procent is voor starters een redelijke aanname, mits je gebruik maakt van alle aftrekposten en startersfaciliteiten.

Stap 4:

Stel dat je € 21.000,00 wilt overhouden. Hoeveel moet de omzet dan bedragen?

€ 21.000,00 + € 4.200,00 (20% belasting) + € 14.000,00 (bedrijfskosten) = € 39.200,00. Daar bovenop komen nog de kosten voor het maken van het product of de dienst. De uitkomst is de omzet die je minimaal moet ‘verdienen’.


3.    
Hoeveel producten moet ik verkopen (of diensten leveren)?

Je kunt vaak eenvoudig berekenen hoeveel je moet verkopen om de gewenste omzet te bereiken.

 • Trek van de verkoopprijs van het product de kosten af om het product/de dienst te maken.
 • Deel de gewenste omzet (zie daarvoor de berekeningen in de vorige vraag) door dit bedrag en je krijgt het aantal producten/diensten.
 • Bijvoorbeeld:
  Je gaat tafels verkopen. De verkoopprijs is € 300,00 per stuk, maar de inkoopprijs en vervoerskosten bedragen € 110,00. De winst per tafel is dan € 190,00. De rekensom wordt dan € 39.200,00 : 190 = 206 tafels.


4.    
Hoeveel producten/diensten moet ik gemiddeld per week verkopen?

Ook dat is te berekenen. Stel dat je vijf dagen per week werkt. Je neemt vier weken vakantie per jaar. Dan heb je dus 48 weken om jouw product of dienst te verkopen.

We nemen weer de rekensom van de vorige vraag. Hierin moest je 206 tafels verkopen om voldoende winst te maken. 206: 48 = 4. Je moet dus elke week 4 tafels verkopen.


5.    
Wat staat er in een ondernemingsplan?

Het ondernemingsplan moet passen bij jou en jouw bedrijf. Maar het moet ook passen bij de partij waarvoor je het plan schrijft. Is het plan voor jezelf of de bank?

In een ondernemingsplan staat in ieder geval het volgende:

 • Inleiding.
 • Samenvatting
 • Persoonlijk: persoonsgegevens, opleiding, werkervaring. Maar ook jouw persoonlijke motivatie en doelstellingen. En een overzicht van jouw kwaliteiten, jouw sterke en minder sterke kanten.
 • De markt: Wat ga je aanbieden? Plus een marktonderzoek: omgeving, klanten en concurrentie.
 • De marketingmix: product, prijs, plaats en promotie. Maar ook de omzetprognose.
 • Financieel plan: investeringsplan, financieringsplan, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting.
 • Plan van aanpak.


6.    
Welke rechtsvorm kies ik voor mijn bedrijf?

Bij het starten van een onderneming is het van belang om vast te stellen hoe de aansprakelijkheid voor winst en verlies is geregeld. Maar ook wie de belastingen en sociale premies moet betalen. Dit alles regel je door een rechtsvorm te kiezen. Er bestaan verschillende soorten. De meeste starters beginnen als eenmanszaak. Later kan je overgaan op een besloten vennootschap, beter bekend als een bv. Andere vormen zijn: maatschap, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) en de Limited (Ltd).

Kijk voor een overzicht van de verschillende soorten rechtsvormen op de website van de Kamer van Koophandel.


7.    
Waar moet ik me aanmelden als starter?

Houd in ieder geval rekening met het volgende:

 1. Kamer van Koophandel
 2. Productschap en/of bedrijfschap
 3. Vergunningen
 4. Auteursrecht
 5. Naamsbekendheid

1. Je moet je inschrijven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK). Iedere ondernemer is verplicht om zich in te schrijven bij de KvK. Dus ook als je een eenmanszaak hebt of freelancer bent. Op de website van de KvK lees je hier alles over.

Als je je inschrijft bij de KvK wordt in het handelsregister jouw naam en de naam van jouw bedrijf opgenomen. Maar ook de vestigingsplaats van jouw bedrijf, de rechtsvorm en een korte bedrijfsomschrijving. Dit register is openbaar en dus door iedereen in te zien. Zodra je staat ingeschreven in het Handelsregister, worden jouw gegevens doorgespeeld aan andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst.

2. In veel sectoren ben je ook verplicht om je aan te melden bij het productschap of bedrijfschap. Je betaalt dan een jaarlijkse bijdrage. Voor verschillende sectoren bestaan product- en bedrijfsschappen.Kijk in de branchewijzer bij de KvK bij welke product- en/of bedrijfsschappen je moet inschrijven.

3. Misschien heb je vergunningen nodig? Dan moet je deze op tijd aanvragen.

 • Een bouwvergunning vraag je aan bij je gemeente. Op de website van het Ministerie van VROM kan je nagaan of je een bouwvergunning moet aanvragen.
 • Een milieuvergunning vraag je aan bij je gemeente- of provinciebestuur.

4. Tenslotte moet je rekening houden met auteursrecht en dergelijke.

 • Reprorecht is een vergoeding o=voor het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken zoals kranten, tijdschriften en boeken.
 • Voor het draaien van muziek in een winkel of bedrijf moet meestal een vergoeding worden betaald aan Buma/Stemra en Sena. Voor het afspelen van films en televisieprogramma’s aan Videma.

5. Kijk ook eens bij naamsbekendheid.