Samenwerken

Een zzp’er werkt niet per definitie alleen

Soms zijn klussen te groot om in je eentje te doen, heb je kennis en ervaring nodig van een andere expert of doet je partner de administratie. Als zzp’er werk je niet per definitie alleen.

Samenwerken? Regel het goed!

Als zzp’er kun je ervoor kiezen om samen te werken met andere zzp’ers. Je deelt bijvoorbeeld de kosten voor een kantoorruimte of marketing, je maakt gebruik van het ‘groot zijn’ en haalt zo meer opdrachten binnen, je brengt verschillende expertises samen, je bent beter bereikbaar, je stimuleert elkaar en gebruikt elkaars kennis. Maak onderling goede afspraken als je besluit om samen te werken met andere zzp’ers. Denk hierbij aan afspraken over het doel, de duur en de vorm van samenwerking, besluitvorming, taakverdeling en bevoegdheden, product- en bedrijfsplan, conflicthantering, financiën en beëindiging van de samenwerking.

Met het oog op een persoon

Wanneer een opdracht met het oog op een persoon is verleend, is deze persoon verplicht om de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten. Dit geldt niet als uit de opdracht voortvloeit dat de zzp’er deze onder zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid door anderen mag laten verrichten. Een zelfstandige mag dus eenvoudige werkzaamheden uitbesteden. Werkzaamheden waarbij zijn deskundigheid is vereist, mag hij echter niet zomaar uitbesteden.
Deze bepaling is in de wet opgenomen, omdat zelfstandigen vaak binnen het grotere verband van een vennootschap of maatschap werken. Door te werken in dit soort grotere verbanden, is het gebruikelijk geworden dat collega’s en medewerkers zorgen voor vervanging bij ziekte en vakantie. Dit is ongewenst indien de vervanger van de zelfstandige een ondergeschikte, bijvoorbeeld een stagiaire, van deze zelfstandige is in wie de opdrachtgever geen vertrouwen heeft.

Meewerkende partner

Werkt jouw partner mee in de eigen zaak, dan heeft hij/zij recht op de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek. Hiervoor moet je wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag van de meewerkaftrek voor je partner geldt niet als inkomen; je partner betaalt er dus geen belasting over.