Pensioen voor zzp'ers

Pensioen voor zzp’ers

Als zelfstandig ondernemer of freelancer moet je in de meeste gevallen zelf je pensioenzaken regelen. Doe je dit niet, dan ben je op je oude dag aangewezen op alleen AOW. Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden.

Pensioenregeling van de sector

Enkele beroepspensioenfondsen (zoals voor artsen of notarissen) laten zelfstandigen toe tot het pensioenfonds, maar voor de meeste zzp’ers is dit niet lang weggelegd.

Veel zzp’ers werken nog steeds in de bedrijfstak waarin ze ook al actief waren als werknemer. De overheid heeft besloten dat eenpitters nu tien jaar lang mogen meedoen aan de pensioenregeling van de sector. Maar het belastingvoordeel dat gewone werknemers altijd hebben, geldt voor zzp’ers slechts drie jaar. Na die drie jaar is de pensioenregeling niet meer te betalen voor veel zelfstandigen.

Zelf sparen voor pensioen

Je kan ook zelf geld opzij zetten voor de oude dag door te sparen of te beleggen. Maar let op: sparen valt achteraf vaak tegen.

In alle gevallen is het raadzaam om samen met een adviseur te kijken naar jouw wensen op het gebied van pensioen en te onderzoeken welke mogelijkheden het best zijn.

Pensioenstelsel in Nederland

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler is de AOW. Mensen die nu werken dragen AOW-premie af aan de overheid die het geld gebruikt voor de AOW-uitkeringen van de huidige gepensioeneerden. De tweede pijler wordt gevormd door de pensioenfondsen, waaraan werknemers en werkgevers premie afdragen voor de oude dag. De derde pijler zijn de pensioenvoorzieningen die mensen zelf regelen door bijvoorbeeld een verzekering af te sluiten of te sparen.

Zzp’ers kunnen – anders dan werknemers – niet deelnemen aan de klassieke pensioenfondsen (tweede pijler). Dit komt doordat de zzp’er eigenlijk werknemer en werkgever tegelijk is. Als de zzp’er zelf niks regelt, heeft hij dus alleen recht op AOW.