Geldzaken

Als zelfstandig ondernemer ben je niet alleen een vakman/vakvrouw, maar regel je ook de ondernemingskant helemaal zelf. Daar komt een hoop bij kijken, van de boekhouding tot incasso's.

Geld ABC

Een goede boekhouding begint met een balans: een overzicht van bezittingen en schulden. Maar door alle verschillende termen over financiële zaken kan je behoorlijk in de war raken.
Het Geld ABC helpt daarbij.

Algemene voorwaarden

Heldere algemene voorwaarden en een correcte overeenkomst van een opdracht zijn onmisbaar. Toch kan het lastig zijn om zo'n document op te stellen. Lees de tips voor het opstellen van algemene voorwaarden. Kom je er niet uit? CNV Onderwijs schiet gratis te hulp.

Factuur en omzetbelasting

De omzetbelasting vereist een aantal wettelijke vormvoorschriften voor facturen. Alleen als facturen aan deze eisen voldoen, mag de btw worden teruggevorderd. Lees hieronder welke eisen er worden gesteld aan een factuur.

Eisen aan een factuur

De omzetbelasting vereist een aantal wettelijke vormvoorschriften voor facturen. Alleen als facturen aan deze eisen voldoen, mag de BTW worden teruggevorderd.

Het is dus noodzakelijk dat je jouw facturen ook volgens deze regels opstelt:

 • Vermelding van de datum waarop de factuur is uitgereikt.
 • Vermelding van een opvolgend nummer, waardoor de factuur eenduidig kan worden geïdentificeerd.
 • Het BTW-identificatienummer en onder bepaalde voorwaarden ook het nummer van jouw afnemer.
 • Jouw naam en adresgegevens.
 • Naam en adres van de afnemer.
 • De hoeveelheid en aard van de geleverde goederen of de omvang en aard van de verrichte diensten.
 • De datum waarop de levering of dienst is verricht of waarop een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De eenheidsprijs exclusief omzetbelasting en kortingen die niet in die prijs zijn inbegrepen.
 • Het toegepaste BTW-tarief (0, 6 of 19 procent).
 • Het belastingbedrag in euro.
 • In geval van een vrijstelling, moet dit op de factuur worden vermeld.

Factureren per e-mail, mag dat?

Je mag facturen ook elektronisch (per e-mail) naar de opdrachtgever sturen. Het is wel zinvol om jouw factuur te beveiligen. Dit doe je bijvoorbeeld door van het document een PDF-bestand te maken en daaraan een wachtwoord toe te kennen. De ontvanger (jouw opdrachtgever) kan de factuur dan wel lezen, opslaan en printen. Maar niemand kan er dan iets aan veranderen, tenzij het wachtwoord wordt ingevoerd.

Zo zorg je ervoor dat jij je geld krijgt

 1. Wees vanaf het begin helder. Zodra je een offerte de deur uit doet, stuur je jouw opdrachtgever of klant ook jouw algemene voorwaarden. Hierin staan jouw spelregels voor onder andere betalingen. CNV Onderwijs kan gratis helpen bij het opstellen van algemene voorwaarden.
 2. Gaat de klant of opdrachtgever in op jouw offerte? Stuur dan een opdrachtbevestiging consument of een ‘overeenkomst van opdracht’ voor het geval je je uitleent aan een zakelijke klant.
 3. Heeft de klant of opdrachtgever nog niet betaald, maar loopt de betalingstermijn op de factuur wel ten einde? Waag er dan eerst een vriendelijk telefoontje aan. De ‘wanbetaler’ kan bij een vroeg telefoontje zijn gezicht nog redden met het smoesje dat de betaling onderweg is om daarna alsnog snel te betalen.
 4. Als de betaaltermijn is overschreden, stuur dan een verzoek tot betaling naar de klant of opdrachtgever. Wacht niet met deze betalingsherinnering, daarmee geef je aan dat je de betalingstermijn serieus neemt. Het is een vriendelijke briefje, waarin je de klant aan zijn verplichtingen herinnert. Vergeet niet om in het briefje te vragen of er misschien redenen zijn om niet te betalen. Jij opent hiermee de discussie in het geval er daadwerkelijk problemen zijn.
 5. Helpt het eerste betalingsverzoek niet, dan volgt een aanmaning. In deze schriftelijke sommatie geef je de wanbetaler een termijn van bijvoorbeeld tien dagen waarin hij alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen. Pas daarna kan je naar de rechter. Het is slim om deze sommatie met bericht van ontvangst of aangetekend te versturen. In de sommatie kondig je aan dat de wanbetaler na de termijn van tien dagen een rente verschuldigd is en eventueel voor de schade en incassokosten aansprakelijk wordt gesteld.
 6. Als het dan nog niet lukt, kun je een incassobureau inschakelen. Ook daarmee biedt CNV Onderwijs de helpende hand.