Bijstand

Bijstand voor zzp’ers: BBZ

Met het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) worden zelfstandigen uit de bijstandswet gehouden. Als zzp’er kan je een tijdelijke uitkering ontvangen als je in de financiële problemen zit. Het BBZ voorziet ook in hulp aan startende ondernemers, oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf en zzp’ers die hun bedrijf willen opheffen. Je vraagt de BBZ-uitkering aan bij de sociale dienst van jouw gemeente.

Tijdelijke financiële problemen

Werk je al enige tijd als zzp’er en heb je een bedrijf dat normaal gesproken kan voorzien in voldoende inkomsten, maar zit je toch in tijdelijke financiële nood? Als je niet op een andere manier aan geld kan komen (bijvoorbeeld via een werkende partner of de bank) heb je op grond van de BBZ recht op een rentedragende lening aan bedrijfskapitaal of een uitkering levensonderhoud die je inkomsten aanvult tot bijstandsniveau. Lees meer over de BBZ op de website van het ministerie van Sociale Zaken.

Oudere zelfstandigen

Zzp’ers van 55 jaar of ouder die minimaal tien jaar een eigen zaak hebben, kunnen op grond van de BBZ in aanmerking komen voor aanvullende bijstand. Jouw bedrijf hoeft niet levensvatbaar te zijn, maar je bruto-inkomsten moeten wel boven een bepaald bedrag zitten. Bovendien heb je geen andere inkomstenbronnen, zoals een werkende partner. De sociale dienst vult je inkomsten aan tot bijstandsniveau. Komt het totale inkomen boven bijstandsniveau? Dan vordert de sociale dienst – afhankelijk van jouw eigen vermogen – het teveel ontvangen bedrag aan uitkering terug. De BBZ-uitkering duurt tot 65-jarige leeftijd. Als oudere zelfstandige kan je ook bedrijfskapitaal aanvragen. Afhankelijk van jouw vermogen is dit een gift of een renteloze lening. Lees meer over de BBZ op de website van het ministerie van Sociale Zaken.

Bedrijf beëindigen

Wanneer jouw bedrijf niet meer voorziet in voldoende inkomsten, dan is er soms geen andere keuze dan ermee te stoppen. Je moet op zoek gaan naar een koper voor het bedrijf of de voorraad. In deze periode (liquidatiefase of afbouwperiode) heb je op grond van het BBZ recht op aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau. De uitkering geldt maximaal een jaar (met verlenging van nog een jaar). De BBZ-uitkering stopt zodra het bedrijf beëindigd is. Je hebt dan eventueel recht op een ‘gewone’ bijstandsuitkering of op de IOAZ-uitkering (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). De IOAZ-uitkering moet je aanvragen voordat je stopt met je bedrijf.

Bedrijf beëindigen door arbeidsongeschiktheid

Noodgedwongen je bedrijf moeten beëindigen door arbeidsongeschiktheid? Gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen komen (ongeacht leeftijd) in aanmerking voor de IOAZ (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). De IOAZ vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. Lees hierover meer op de website van het ministerie van Sociale Zaken.

Bijstand voor starters

Startende ondernemers hebben recht op een uitkering, bedrijfskapitaal en een vergoeding van begeleidingskosten. Lees hierover meer bij starten vanuit de bijstand.