Belastingen

Als zelfstandig ondernemer krijg je te maken met de Belastingdienst. Zodra je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel (KvK) gaan jouw gegevens naar de Belastingdienst.

Belastingzaken

Je krijgt als zzp’er voor de fiscus in ieder geval te maken met:

 • Inkomstenbelasting
 • Omzetbelasting (btw)
 • Aftrekposten
 • VAR-verklaring (zie voor informatie het hoofdstuk over VAR-verklaring)
 • Administratieve verplichting

Inkomstenbelasting

Als zzp’er moet je inkomstenbelasting betalen over de winst uit de eigen onderneming. Hiervoor moet de Belastingdienst jou als ondernemer zien.

De Belastingdienst beoordeelt of jij als zelfstandig ondernemer wordt gezien. Daarbij wordt gelet op de volgende punten:

 • Maak je winst en zo ja: hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is jouw onderneming?
 • Beschik je over kapitaal (geld of goederen)?
 • Hoeveel tijd steek je in de eigen onderneming (urencriterium: 1225 uur) per jaar?
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van jouw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft het bedrijf?
 • Is er geen sprake van een hobby?
 • Hoe maakt jouw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loop je ‘ondernemersrisico’?
 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van de onderneming

Omzetbelasting (btw)

Omzetbelasting heeft alles te maken met btw. Als zzp’er moet je btw betalen over jouw diensten en/of producten. Deze btw betaal je aan de fiscus. Btw die je zelf betaalt, kan je weer terugkrijgen van de fiscus. Let op: niet iedere ondernemer betaalt btw en dus ook niet iedere ondernemer kan btw terugkrijgen.

De Belastingdienst bepaalt – net als bij de inkomstebelasting – of jij wordt gezien als ondernemer voor de omzetbelasting. Het kan zijn dat jij voor de inkomstenbelasting niet wordt gezien als ondernemer, maar voor de omzetbelasting (btw) wel.

Volgens de Wet op de omzetbelasting ben je ondernemer als je zelfstandig deelneemt aan het economisch verkeer. De rechtsvorm van jouw bedrijf maakt niet uit. Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, ben je altijd ondernemer voor de btw.

Omzetbelasting betalen

De uitnodiging voor de omzetbelasting (btw) ontvang je vanzelf van de Belastingdienst als je daar bekend staat als ondernemer. Uitrekenen hoeveel je moet betalen is eenvoudig.

Hoeveel omzetbelasting moet ik betalen?

De rekensom voor de btw-aangifte is eenvoudig. Je telt de btw-inkomsten op die je hebt geheven bij de levering van goederen/diensten aan jouw klanten (zelfs al zijn de rekeningen nog niet betaald). Daar trek je vervolgens het totaal af van de btw die je in de bewuste periode hebt betaald. Kortom, je draagt alleen het verschil tussen de ontvangen en betaalde btw af aan de Belastingdienst.

Hoe vaak moet ik omzetbelasting betalen?

Of je per maand, kwartaal of per jaar BTW-aangifte moet doen, hangt af van de te betalen omzetbelasting. Als je doorgaans meer dan 7.000 euro per kwartaal moet betalen (2008, dit bedrag wordt verhoogd in 2009!) stelt de inspecteur het aangiftetijdvak vast op een maand. Als je per jaar niet meer dan 1.883 euro moet betalen, dan geldt als aangiftetijdvak meestal een jaar.

Uitzonderingen op de omzetbelasting

Uitzonderingen op de Wet voor de omzetbelasting gelden voor: financiële diensten, diensten voor verzekeringsmaatschappijen, tussenpersonen voor verzekeringen, diensten van sociaal-culturele aard, onderwijsactiviteiten, diensten van componisten, schrijvers, journalisten en medische diensten. Vallen jouw activiteiten onder deze uitzonderingen, dan hoef je geen btw te hebben van jouw opdrachtgevers. Maar je kan dan geen btw terugvragen aan de fiscus.

Daarnaast is er een kleine-ondernemingsregeling (KOR) voor ondernemers die weinig btw hoeven te betalen. De KOR kan betekenen dat je minder of zelfs helemaal geen btw hoeft te betalen.

Kleine-ondernemingsregeling (KOR)

De KOR is voor ondernemers die weinig btw hoeven te betalen. De KOR kan betekenen dat je minder of zelfs helemaal geen btw hoeft te betalen. Je kunt bij de Belastingdienst ook verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting. Wel moet je alle facturen bewaren voor eventuele controle. Voor de KOR gelden drie voorwaarden:

 • Je hebt een eenmanszaak of maakt deel uit van een samenwerkingsverband (maatschap of vof). De deelnemers mogen geen rechtspersonen zijn.
 • Je moet voldoen aan de administratieve verplichtingen voor de btw (zolang je geen ontheffing hebt). Dus: regelmatig boeken van de ontvangsten en het bewaren van facturen.
 • Bovendien moet je btw-bedrag onder een bepaald maximum blijven. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst. 

Btw-tarieven

Btw is de belasting die een zelfstandige is verschuldigd over zijn omzet. Btw wordt geheven over de vergoedingen voor de goederen die een zelfstandige levert en de werkzaamheden of diensten die een zelfstandige verricht. De meeste zelfstandigen dienen het btw-tarief van 21% procent te rekenen bovenop hun vergoeding. Er zijn echter uitzonderingen op de regel. Bepaalde goederen en diensten vallen onder een lager btw-tarief van 6 of 0 procent en bepaalde goederen en diensten zijn zelfs vrijgesteld van btw. Raadpleeg voor meer informatie de belastingdienst hierover.

Aftrekposten voor zelfstandigen

Als zzp’er heb je recht op aftrekposten bij de Belastingdienst: de ondernemersaftrek. Deze fiscale aftrekposten gelden alleen als je voor de fiscus ook daadwerkelijk wordt gezien als zelfstandig ondernemer. Het is dus belangrijk dat je aan de vereisten voldoet.

De ondernemersaftrek is een verzamelnaam voor de:

 • Zelfstandigenaftrek;
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
 • Meewerkaftrek;
 • Startersaftrek (bij arbeidsongeschiktheid);
 • Stakingsaftrek (maar die geldt alleen als u winst behaalt met het stoppen van uw onderneming).

Daarnaast bestaat er de MKB-vrijstelling en zijn er nog specifieke aftrekposten, zoals:

 • Kleineschaligheidsinvesteringsaftrek;
 • Milieu-investeringsaftrek;
 • Filminvesteringsaftrek.

Administratie

Als ondernemer heb je een aantal administratieve verplichtingen. Daarnaast eist de belastingdienst een aantal verplichtingen met betrekking tot de omzetbelasting.

Algemene administratieve verplichtingen

 • Volgens de wet (en Belastingdienst) moet je zeven jaar je administratie bewaren. Je bewaart dus: bonnentjes, telstroken, agenda’s, verstuurde en ontvangen rekeningen en zelfs aantekeningen en kladjes.
 • Voor de gegevens van onroerende zaken geldt een bewaarplicht van tien jaar. Dit betekent dat je bovenstaande zaken tien jaar moet bewaren als je ‘winst uit onderneming’ geniet.
 • Soms kan je met de belastingdienst een kortere bewaringsplicht regelen. Maar wat je altijd op orde moet hebben zijn: het grootboek, de in-en verkoopadministratie, debiteuren- en crediteurenadministratie en je voorraadadministratie.
 • Een goede urenadministratie voor het urencriterium.
 • Je kunt met de belastingdienst afspreken hoe je jouw administratie bewaart: elektronisch (computer) of op papier.

Let op:

Als jouw administratie niet klopt, dan hanteert de belastingdienst een omgekeerde bewijslast. De belastingdienst berekent dan jouw omzet, winst en verschuldigde belasting. Jij moet vervolgens zelf bewijzen dat de berekeningen van de fiscus niet juist zijn. Bel voor meer informatie de belastingdienst voor ondernemers of kijk op de website van de Belastingdienst.

Administratieve verplichtingen omzetbelasting 

Je moet duidelijk kunnen maken hoeveel btw je aan de belastingdienst moet betalen en hoeveel belasting je terug kunt vorderen (omzetbelasting). In de praktijk betekent dit het bijhouden van de volgende overzichten:

 • Facturen die je uitschrijft (moeten aan bepaalde eisen voldoen!);
 • Facturen die je ontvangt;
 • Uitgaven;
 • Ontvangsten;
 • Privé-gebruik van goederen/diensten.

Van de facturen moet je de volgende gegevens bijhouden in een overzicht:

 • Datum en nummer;
 • Naam en adres van de leverancier of van de afnemer (bij handel met andere EU-landen ook het btw-indentificatienummer);
 • Omschrijving van het geleverde goed of verrichte dienst;
 • Prijzen exclusief btw, uitgesplitst naar btw-tarief;
 • De btw-bedragen, uitgesplitst naar btw-tarief.

Hoe voorkom ik een onverwacht hoge belastingaanslag?

Als startende ondernemer hoef je niet direct belasting te betalen. Dat heeft voordelen: je hebt eventjes wat extra financiële armslag. Maar er zijn ook nadelen: als je niets reserveert, kan de uiteindelijke aanslag voor problemen zorgen. De aanslag moet namelijk binnen twee maanden zijn betaald. Een oplossing is de ‘voorlopige aanslag’. Deze wordt berekend aan de hand van jouw inkomensgegevens van het voorgaande jaar of aan de hand van een door jou gemaakt schatting van je jaarinkomen. Het grote voordeel is dat je deze aanslag ook in termijnen kunt betalen.

Je kunt de Belastingdienst zelf om een voorlopige aanslag verzoeken.

Belasting ABC

Belastingzaken. Voor de meeste mensen niet het favoriete ondernemingsdeel om te regelen. Helaas valt het niet te vermijden. In ons belasting ABC lees je meer over de verschillende termen op het gebied van belastingen waarmee je te maken hebt als zzp’er of freelancer. Ga naar het belasting ABC.