Werkdruk moet fors omlaag!

CNV1a burn out werkdruk passend onderwijs

Burn-out komt 36 procent vaker voor in het onderwijs

Burn-out gerelateerde klachten komen vaker voor in het onderwijs dan in andere sectoren van de arbeidsmarkt. Het landelijk gemiddelde is 16,1 procent. Het onderwijs springt hier bovenuit met 22,4 procent, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (Voion, 2018).

De werkdruk in het onderwijs is een groot probleem. Dit uit zich in uitval van leraren door ziekte, burn-out en vertrek uit het onderwijs. Door allerlei administratieve taken, te grote klassen, passend onderwijs en te weinig handen, staan de daadwerkelijke onderwijsuren onder druk. Dit blijkt uit signalen die wij ontvangen uit de scholen en onderzoeken. Lees hier meer over de veroorzakers van werkdruk die CNV Onderwijs heeft opgehaald met de Werktruck.

 

Uit het onderzoek van DUO (2017) blijkt dat negen op de tien leraren ervaart dat de werkdruk door passend onderwijs is toegenomen de afgelopen jaren. Als belangrijkste oorzaak voor de toename van deze werkdruk noemt 62% het groeiende aantal leerlingen in de klas dat extra ondersteuning nodig heeft. Een andere werkdruk-verhogende factor is de administratieve rompslomp. Professionals in het onderwijs moeten veel verantwoording afleggen, waardoor de administratieve lasten erg zijn toegenomen. Dit blijkt uit het onderzoek van Regioplan (2017) over regeldruk en de Regeldrukagenda.

CNV1Bburn out werkdruk admin rompslomp

Wat is hiervoor de oplossing?

De oorzaken van werkdruk verschillen per school en team. Er is daarom geen standaardoplossing. Scholen en teams zijn dankzij het Werkdrukakkoord, dat CNV Onderwijs afsloot begin 2018, aan de slag gegaan om de werkdruk te verlichten. Uit de eerste evaluaties blijkt dat de werkdrukmiddelen inderdaad bijdragen aan werkdrukverlichting. Nu is het doorpakken, want we zijn er nog lang niet!

Mooie voorbeelden waar de werkdrukmiddelen voor gebruikt worden zijn: professionaliseringsactiviteiten, zoals teamcoaching en persoonlijke begeleiding van starters, maar ook de aanschaf van digitale tools die tijdwinst opleveren en nieuwe methodes om onderwijs te verbeteren en administratieprocessen effectiever te maken. Verder uiteraard extra handen in de vorm van conciërges, leerlingbegeleiders, klassenassistenten, eventmanagers en vakleerkrachten, waardoor de leraar weer tijd krijgt voor het lesgeven. Dit is nog onvoldoende, daarom vraagt CNV Onderwijs om een extra investering van € 40 miljoen om de werkdruk in het primair onderwijs nog meer te verminderen. Daarnaast vinden wij ook dat de onderwijsondersteuners beter beloond moeten worden. Zij zijn cruciaal voor het onderwijs en erg belangrijk om de werkdruk voor leraren te verlichten.

In het voorgezet onderwijs is een lesreductie voor leraren nodig. CNV Onderwijs wil ervoor zorgen dat leraren minder les geven en meer tijd over hebben om onderwijs te ontwikkelen. Dit zorgt voor kwalitatief betere lessen en minder werkdruk. Hier is € 92 miljoen voor nodig.