Verlofregeling trainingen CNV Academie

Als je op uitnodiging van CNV Academie deelneemt aan een cursus die tijdens jouw reguliere werktijden plaatsvindt, dan kun je gebruikmaken van een verlofregeling, zoals deze in de diverse cao’s is opgenomen. De uitnodigingsbrief van CNV Academie geldt als verlofaanvraag.  

Ben je werkzaam in het primair onderwijs? Dan geldt artikel 8.18, lid 1b van jouw cao. Voor het voortgezet onderwijs betreft het artikel 16.5.2b van de cao-vo. Deelnemers die werkzaam zijn in het MBO, verwijzen wij graag naar artikel 8.5.1b van de eigen cao.