Lidmaatschap

Kan ik op elk moment het lidmaatschap beëindigen?

Je kunt op elk moment het lidmaatschap opzeggen, maar de opzegtermijn is altijd drie volledige kalendermaanden en een lidmaatschap van CNV Onderwijs ga je aan voor minimaal een jaar (bij sommige acties geldt een minimale duur van twee jaar). De opzegging wordt verwerkt met inachtneming van een termijn van drie maanden, gerekend vanaf de eerste dag van de maand, volgende op de maand waarop de opzegging is binnengekomen bij CNV Onderwijs. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van die derde maand. Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Heb je al voor een heel jaar betaald en zeg je tussentijds op, dan krijg je de eventueel te veel betaalde contributie teruggestort op je rekening.

Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen. Hoe doe ik dat?

Bij opzeggen geldt een termijn van 3 maanden, zoals vastgelegd in de statuten. Leden verplichten zich bij aanvang van het lidmaatschap ten minste 1 jaar lid te blijven (bij sommige acties geldt een minimale duur van twee jaar). Dit is inclusief 3 maanden opzegtermijn.

Wil je het lidmaatschap beëindigen? Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren onder vermelding van je volledige naam, adres en lidnummer. Dat kan via een e-mail gericht aan cnvc-ledenservice@cnv.nl of een brief aan CNV Onderwijs, t.a.v. de Ledenadministratie, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. Graag vernemen we bij beëindiging ook de reden van opzegging.

Ik ben student. Welke voordelen heeft een lidmaatschap van CNV Onderwijs voor mij?

Hoe maak ik mijn collega lid van CNV Onderwijs?

Je kunt je collega aanmelden via de bon die je aantreft in Schooljournaal of via de website: www.cnv.nl/actie. Je kunt ook bellen met CNV Info: (030) 751 10 03. Zorg dat je alle gegevens bij de hand hebt. Meld je een nieuw lid aan, dan kun je kiezen uit verschillende cadeaus!

Ik wil me aanmelden als schoolcontactpersoon. Hoe doe ik dat?

Stuur een e-mail met je naam, lidnummer, e-mailadres, de school waar je werkt en het verzoek als schoolcontactpersoon te worden geregistreerd naar cnvc-ledenservice@cnv.nl  of bel: (030) 751 10 03. Wil je meer weten over de rol van schoolcontactpersoon? Bekijk dan deze pagina: https://onderwijs.cnvconnectief.nl/themas/campagnes/schoolcontactpersonen/.

Ik heb geen ledenpas ontvangen.

Vanaf 2013 wordt er geen fysieke ledenpas meer verstrekt. Bij het Schooljournaal 1 in januari ontvangt u een bewijs van lidmaatschap met uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

Ik heb Schooljournaal niet ontvangen. Wat moet ik doen?

Is je adres gewijzigd, dan kan het een paar weken duren voordat Schooljournaal op het nieuwe adres wordt bezorgd. Neem voor meer informatie contact op met de ledenadministratie:  of cnvc-ledenservice@cnv.nl (030) 751 10 03.

Wanneer ontvang ik het aanvraagformulier voor het fiscaal voordeel vakbondscontributie?

Je ontvangt via e-mail in september een link om het formulier voor het fiscaal voordeel vakbondscontributie te downloaden. Je ontvangt het formulier alleen als er geen contributieachterstand is. 

Betaalt mijn werkgever een deel van mijn vakbondscontributie?

Nee, maar u kunt wel een deel van de betaalde contributie terugkrijgen via uw werkgever. Dit heet de regeling fiscaal voordeel vakbondscontributie. Zie vorige vraag. 

 

Hoe werkt de fiscale voordeelregeling vakbondscontributie?

Vanaf de tweede helft van september kunnen de leden die daarvoor in aanmerking komen het formulier voor contributieteruggave van het betreffende jaar opvragen vanaf de site van CNV Onderwijs (Ga naar de homepage en klik op ‘Inloggen’. Log in met je lidnummer als gebruikersnaam en je postcode als wachtwoord, tenzij je dit zelf reeds eerder gewijzigd hebt).

In aanmerking komen alle leden die werkzaam zijn in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, het mbo, het hbo of de kenniscentra, alsmede leden vallend onder de cao VSSI/WVOI, de cao AOJ of de cao GAO. Het formulier geef je vóór 1 november af bij de salarisadministratie, deze verrekent het met de eindejaarsuitkering. Deze valt daardoor hoger uit dan voor werknemers die niet lid zijn van een vakbond. De regeling is alleen van toepassing als je een werkgever hebt. Gepensioneerden en werkzoekenden kunnen hier helaas niet van profiteren.

Ik heb een aanmaning ontvangen. Wat nu?

Elke factuur heeft een vervaldatum waarop de factuur betaalt dient te zijn. Is dat niet het geval dan ontvang je automatisch een herinnering. Blijft betaling alsnog achterwege dan ontvang je automatisch een aanmaning. Na twee aanmaningen wordt de vordering in handen van een incassobureau gegeven en komen er kosten en rente bij. Op dat moment dien je je voor betalingen te wenden tot het incassobureau.

Ik heb CNV Onderwijs gemachtigd tot automatische incasso. Waarom krijg ik dan toch een acceptgirokaart?

CNV Onderwijs doet drie pogingen om de contributie te incasseren van je rekening. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de betaalwijze automatisch veranderd in acceptgiro per kwartaal. Mogelijk is het rekeningnummer gewijzigd, is de tenaamstelling van de rekening anders dan in onze administratie staat of was er onvoldoende saldo. Neem contact op met de ledenadministratie cnvc-ledenservice@cnv.nl  of 030-751 10 03.

Kan ik de contributie automatisch laten afschrijven?

Stuur een mailtje naar cnvc-ledenservice@cnv.nl waarin je aangeeft per automatische incasso te willen betalen. Vermeld je naam en lidnummer. Wij sturen je dan een machtigingsformulier toe. Betaal je elk half jaar of één keer per jaar via acceptgiro en wil je over stappen naar maandbetaling per incasso, neem dan contact op met de ledenadministratie. Binnen een betaalperiode is het namelijk niet zomaar mogelijk om de betaalwijze te veranderen. Ben je kwartaalbetaler dan kun je de machtiging met het eerstvolgende kwartaal laten ingaan.

Er is teveel contributie afgeschreven. Wat nu?

Neem contact op met de ledenadministratie van CNV Onderwijs. Stuur een e-mail naar cnvc-ledenservice@cnv.nl bel naar (030) 751 10 03.

Hoeveel contributie moet ik betalen?

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Adres: geef altijd het oude en nieuwe adres door, inclusief postcode en ingangsdatum.
IBAN (Rekeningnummer): Geef oude en nieuwe IBAN door, inclusief aanvangsdatum.
Telefoonnummer: Geef oude en nieuwe telefoonnummer door.
E-mailadres: Geef oude en nieuwe e-mailadres door.
Werkgever/school/functie: Geef naam en adresgegevens van de nieuwe school en de functie door. Ben je oop-er, vermeld dan ook de salarisschaal.
Ga je het onderwijs verlaten? Geef de reden aan. Ga je werken in een andere sector? Wij kunnen de overschrijving naar een andere CNV-bond regelen.
Pensioen/afgekeurd/ontslagen/afgestudeerd: Geef de wijziging door onder vermelding van de datum waarop het ingaat. Doe dit tijdig, de contributie wordt niet met terugwerkende kracht terugbetaald.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie van CNV Onderwijs:

CNV Onderwijs
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 2510
3500 GM Utrecht
(030) 751 10 03

cnvc-ledenservice@cnv.nl

Vermeld altijd naam, lidnummer, de oude en de nieuwe gegevens.

Waar vind ik mijn lidmaatschaps-/relatienummer?

Het lidnummer bestaat uit zeven cijfers. Dit is te vinden op uw bewijs van lidmaatschap en op de adresdrager van Schooljournaal.

Kan ik mijn belastingpapieren laten invullen?

Ja, dat kan. Tegen een kleine vergoeding helpen medewerkers van het CNV met het invullen van je belastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

Als ik verander van werkgever of met pensioen ga, heeft dat dan invloed op de voordeelregeling vakbondscontributie?

Verwacht je (bijvoorbeeld vanwege pensioen of om een andere reden) het onderwijs te verlaten? Dat kan gevolgen hebben voor het moment waarop je het netto contributievoordeel volgend jaar moet aanvragen. Wie bijvoorbeeld per 1 augustus het onderwijs verlaat, krijgt per die datum de eindejaarsuitkering over de eerste zeven maanden uitbetaald. De verrekening met de vakbondscontributie zal dan op dat moment moeten plaatsvinden. Wie in de loop van het jaar overstapt naar een andere werkgever in het onderwijs kan normaal gesproken de hele jaarcontributie in december bij de nieuwe werkgever laten verrekenen. Alleen bij leden met een kleine deeltijdbaan zou de eindejaarsuitkering bij de tweede werkgever dan soms onvoldoende kunnen zijn om de jaarcontributie mee te verrekenen. Leden op wie een van deze situaties van toepassing is dienen zelf tijdig, 2 à 3 maanden voor de einddatum van het dienstverband, een betalingsbewijs aan te vragen bij de ledenadministratie.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}