Trainingen voor onderwijsgevenden en OOP'ers

Al lerende kom je verder. Maar hoe investeer je effectief in je ontwikkeling, in je loopbaan? Volg een training bij CNV Academie. Bekijk hieronder ons trainingsaanbod!

Voor meer informatie over coaching kun je terecht op onze speciale coachingspagina.

Professionele identiteit – Leerkracht van de toekomst?

Leraar zijn is voor velen het mooiste vak van de wereld. Maar ben je ook daadwerkelijk de leraar die je wilt zijn in relatie tot je leerlingen? En doe je recht aan alle kinderen of jongeren die aan je zorg zijn toevertrouwd? Hoe blijf je jezelf in een drukke sector waarin altijd nieuwe eisen aan je worden gesteld? Lesgeven draait niet alleen om de technische kant van het vak (inhoudelijke kennis, didactiek en pedagogiek), maar ook om jou als persoon. Hoe word en blijf je de leraar die leerlingen nodig hebben om zich voor te bereiden op hun toekomst? Je ontdekt het in deze leergang.

Vragen die in de leergang het uitgangspunt zijn:

 • Hoe (pedagogisch) sensitief ben jij nu? En hoe zou je dat verder kunnen ontwikkelen?
 • Hoe kun jij het verschil maken in het leerproces van je leerlingen?
 • Vanuit welke waarden, normen en overtuigingen handel je nu? En ben je je daar bewust van?
 • Hoe versterk je jouw professioneel vermogen, nu en voor later?
 • Kortom: ben je nu de leraar die je graag zou willen zijn? En blijf je dat ook in de toekomst?

Na afloop van de leergang:

 • Ben je op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs, zoals de landelijke curriculumherziening. En maak je de vertaalslag naar wat dit voor jou als leraar concreet in de toekomstige praktijk betekent.
 • Heb je inzicht in de theoretische principes van het lesgeven, en weet je waarom pedagogische sensitiviteit daarbij noodzakelijk is.
 • Heb je een goed beeld van je eigen professioneel vermogen. Je weet wat je sterke punten zijn en waar nog mogelijkheden voor ontwikkeling liggen.

Voor wie?
Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs, alsmede het mbo, die al enkele jaren voor de klas staan.

Praktische informatie leergang professionele identiteit

De bijeenkomsten vinden maandelijks in Utrecht plaats op woensdagen:

3 oktober 2018: 15.30 – 20.00 (inclusief soep & brood)

7 november 2018: 15.30 – 20.00 (inclusief soep & brood)

19 december 2018: 15.30 – 20.00 (inclusief soep & brood)

23 januari 2019: 15.30 – 20.00 (inclusief soep & brood)

13 februari 2019: 15.30 -20.00 (inclusief soep & brood)

13 maart 2019: 15.30 – 20.00 (inclusief soep & brood)

Kosten

€ 650 voor leden van CNV en € 800 voor niet leden.

Aanmelden of meer weten?

Klik hier voor aanmelding

Neem voor meer informatie contact op met CNV Academie: infoacademie@cnv.nl of 030-7511747.

Gelukscollegedag

Gelukscollegedag

Wat maakt burgers, leerlingen en zorgontvangers gelukkig? Is dat belangrijk? Wat kan jij daar aan bijdragen? En hoe blijf je zelf gelukkig in je leven en in je werk? Werk jij op een manier die bijdraagt aan jouw geluk en dat van anderen?

De taak van een vakbond is van oudsher om er voor te zorgen dat mensen onder goede omstandigheden, met plezier en passie, onder prettige voorwaarden en in een goede balans met hun privé leven kunnen werken.

We helpen je dan ook graag om geluk en werk te combineren. Niet alleen om zelf met meer voldoening te kunnen werken en een goede balans tussen werk en privé te ervaren, maar ook om in je werk nog meer bij te kunnen dragen aan het geluk van anderen. We bieden je daarvoor deze Gelukscollegedag aan, waarin we ingaan op wetenschappelijke inzichten over geluk en gedragsverandering. Je leert wat werkt en wat niet en hoe je dit kunt toepassen in je werk.

Programma Gelukscollegedag

9:30 Inloop

10:00 Lees je gelukkig? (Plenaire lezing)

12:15 Lunchpauze

13:00-14:15 Workshopronde 1 (Keuze lezing)

14:45-16:00 Workshopronde 2 (Keuze lezing)

Elke workshop/lezing wordt 2x aangeboden, zodat deelnemers 2 van de 4 workshops kunnen volgen

16:00 Boekentafel en borrel

 

Plenaire lezing | Lees je gelukkig? – door Leendert Stam, MA

Iedereen streeft naar geluk. Het is daarom een dankbaar onderwerp voor managementboeken, zelfhulpliteratuur en populair wetenschappelijke werken. Leendert Stam keert zijn boekenkast voor je ondersteboven en neemt enkele recente publicaties met je door. Hij probeert de inzichten daaruit samen te vatten en met elkaar en met de praktijk te verbinden. En om ze, zoals het een filosoof betaamt, soms ook kritisch te bevragen. Aan jou de keus of je je door deze lezing het leeswerk uit handen laat nemen, of om juist geprikkeld te raken om zelf verder te gaan lezen.

Workshops

Workshop 1: Van gelukkiger leerling naar beter slagen in het leven”

We maken met elkaar kennis via een geluksoefening. Dan laat ik je in vogelvlucht een aantal onderzoeksuitkomsten zien:

– De beste ‘voorspeller’ voor een geslaagd leven is: gelukop schoolleeftijd (dus niet cijfers of IQ).

– Het huidige onderwijs maakt leerlingen veelminder gelukkigdan wij denken. Tussen eind basisschool en klas 4 VO daalt het geluk zelfs met gemiddeld 0,8 punten.

– Scholen in Londen kunnen deze daling vrijwel geheel voorkómen met lessen in geluk, ofwel in levensvaardigheden (en daar is ook een Nederlandse versie van). Daarna schets ik dit programma, we bespreken de oefeningen die er deel van uitmaken, en ik geef bronnen voor verdere informatie. Ten slotte wisselen we van gedachten over wat jouw bijdrage aan gelukkige(r) leerlingen kan zijn.

Workshopleider

Drs. Akshaya de Groot is opgeleid als politicoloog (kandidaatsexamen), onderwijssocioloog en in maatschappijleerdidaktiek. Later ontwikkelde hij zich tot geluksdeskundige, met name omtrent ‘beleid’ en ‘onderwijs’. Hij ontwikkelde onderwijsprogramma’s over geluk voor de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit, geeft workshops en trainingen, en blogt op geluksdoctorandus.nl. Sinds kort is hij directeur van het Instituut voor Beleid en Geluk in Den Haag.

Workshop 2: De Gelukkige Burger

Hoe kan je door jouw rol in het publieke domein het geluk van de burger vergroten? In deze workshop aandacht voor de effecten van overheidsbeleid en de werkzaamheden van overheidsdiensten en (semi)publieke organisaties. Geluk is maar voor een klein deel afhankelijk van omstandigheden en in grotere mate van wat je zelf doet. Maar wellicht kunnen omstandigheden of wijzen van communiceren de burger wel verleiden tot gedrag dat geluk bevordert. Leer in deze workshop welke maatregelen effectief zijn en hoe jij daar in het groot of in het klein mee aan de slag kunt.

Workshopleider

Martijn Burger is opgeleid als zowel socioloog als econoom en combineert deze kennis met andere onderzoeksgebieden zoals geografie, bestuurswetenschappen en bedrijfskunde. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Martijn is wetenschappelijk directeur van EHERO en universitair hoofddocent industriële en regionale economie bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan de Erasmus Universiteit. In 2011 behaalde hij cum laude zijn Ph.D. aan de Erasmus Universiteit. Martijn’s onderzoek richt zich voornamelijk op stedelijke en regionale verschillen in geluk en welvaart, waarbij hij ook heeft gekeken naar werkloosheid. De afgelopen jaren heeft hij tevens meegewerkt aan verscheidene contractonderzoeken voor de Wereldbank, Planbureau voor de Leefomgeving en het Ministerie van Economische Zaken.

Workshop 3: De Gelukkige Zorgontvanger

Ben je ziek of gezond? Ben je wel of niet in staat om binnen de juiste maatschappelijke kaders te functioneren? Moeten we spreken over cliënt of patiënt? Zorgen is vaak het opheffen van een tekort. Maar gelukkig is er ook steeds meer aandacht voor zorg als ondersteuning aan de hele mens en diens welzijn. Hoe verandert de aanpak van zorg als niet het opheffen van tekorten, maar het geluk van de mens centraal staat? In deze workshop aandacht voor wat bewezen effect heeft op subjectief welbevinden en hoe dit in jouw werkcontext toegepast kan worden.

Workshopleider

Drs. Guy van Liemt RM is bedrijfseconoom, marketingexpert en zakelijk directeur van Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), kerndocent binnen SRM en Instituut HR Bedrijfskunde, heeft zitting in verschillende adviesraden, adviseert diverse grote ondernemingen en verzorgt lezingen over onder meer de rol van purpose. Guy is in verschillende marketingfuncties werkzaam geweest voor onder meer Procter & Gamble. Naast executive director van EHERO is Guy tevens executive director van de Happiness Economics Executive Programs die EHERO in samenwerking met ESAA (Erasmus School of Accounting and Assurance) organiseert en directeur van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO).

Workshop 4: De Gelukkige Wereld

In ‘The World Book of Happiness’ delen 100 internationale geluksprofessoren hun belangrijkste onderzoeksresultaten en inzichten. Tijdens deze interactieve workshop gaan we met elkaar in dialoog over een selectie van deze inzichten. Wat kunnen deze inzichten betekenen voor je leven, werkgeluk en de bijdrage die je kunt leveren aan het geluk van anderen?

Workshopleider

Leendert Stam is filosoof met een praktische inslag. Zijn afstudeeronderzoek ging over de filosofische praktijk, een vorm van filosofie beoefening waarbij filosofie wordt ingezet om middels gesprekken iemand verder te helpen. Al tijdens de afronding van de masterscriptie begon Leendert als docent filosofie in het voortgezet onderwijs waar hij o.a. eigen lessen ontwikkelde aan de hand van het boek ‘Geluk en Wijsheid voor Beginners.’ Als trainer bij CNV Academie streeft hij naar meer geluk voor werknemers, door het geven van trainingen over timemanagement, communicatie, onderhandelen, medezeggenschap, omgaan met werkdruk, balans in het leven en werkgeluk.

Informatie of direct aanmelden

Datum: 6 maart 2019
Tijd: 9.00 – ca. 16.30 uur
Locatie: een locatie in de stad Utrecht of directe omgeving
Kosten: € 399.- voor leden en € 699.- voor niet-leden.
Voor wie: Voor iedereen die werkzaam is in de sectoren Onderwijs, Overheid, Publieke Diensten en Zorg & Welzijn.

Meld je direct aan voor de Gelukscollegedag of bel met (030) 751 1785.

Opleiding ‘Werken aan Geluk’

Wil je niet alleen weten hoe je kunt werken aan geluk, maar het ook doen? Deze GeluksCollegeDag is onderdeel van de Opleiding ‘Werken aan Geluk’. In deze opleiding vertalen we samen de theorie naar de praktijk. Deze opleiding is hard werken aan jezelf. Reflectie en het aanleren van nieuwe gewoontes en gedrag horen er bij. Net zo als nieuwe afspraken maken met je mensen in je omgeving. Gedrag is hardnekkig, maar veranderen kan. De wetenschap vertelt ons hoe. En laat gedrag, wat je zelf doet, nu net een belangrijke sleutel zijn tot geluk. Durf jij het aan?

Opleiding Werken aan Geluk

De taak van een vakbond is van oudsher om ervoor te zorgen dat mensen onder goede omstandigheden, met plezier en passie, en in een prettige balans met hun privéleven kunnen werken. CNV Academie helpt je graag om geluk en werk te combineren. Niet alleen om zelf met meer voldoening te kunnen werken, maar ook om in je functie bij te kunnen dragen aan het geluk van anderen.

Inhoud opleiding Werken aan Geluk

We bieden daarvoor een opleiding aan, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over geluk en gedragsverandering. Je leert wat werkt en wat niet en hoe je dit kunt toepassen in je baan. Werk je op een manier die bijdraagt aan jouw geluk en dat van anderen? En zit je nog op je plek in je huidige functie?

Deze opleiding is werken aan jezelf. Reflectie en het aanleren van nieuwe gewoontes en gedrag horen er bij. Net zoals nieuwe afspraken maken met de mensen in je omgeving. Gedrag is hardnekkig, maar veranderen kan. De wetenschap vertelt ons hoe. En laat gedrag, wat je zelf doet, nu net een belangrijke sleutel zijn tot geluk.

Voor wie:
Voor iedereen die werkzaam is in de sectoren Onderwijs, Overheid, Publieke Diensten en Zorg & Welzijn.

Praktische informatie:
De opleiding duurt acht dagen en vindt plaats op de volgende data:

 • Wo. 30 januari 2019
 • Wo. 6 maart (Gelukscollegedag)
 • Wo. 27 maart 2019
 • Wo. 10 april 2019
 • Wo. 17 april 2019
 • Wo. 15 mei 2019
 • Wo. 22 mei 2019
 • Wo. 5 juni 2019

Alle bijeenkomsten worden gehouden op het CNV-kantoor in Utrecht.

De kosten bedragen € 899,- voor leden en € 1.299,- voor niet-leden

Aanmelden opleiding Werken aan Geluk/meer informatie

Meld je direct aan voor de opleiding Werken aan Geluk.

Neem voor meer informatie contact op met CNV Academie: aanvraagacademie@cnv.nl of bel met 030-7511785.

Op 6 maart 2019 bieden we een Gelukscollegedag aan. Bekijk hier het programma.

Onderneem Ontwikkeling Positief! Loopbaanworkshop voor onderwijsondersteuners

Op scholen is het onderwijsondersteunend personeel net zo onmisbaar als de leraren. Ben jij je als OOP’er bewust van je talenten en hoe je die het beste kunt inzetten? Wil je meer uit je loopbaan halen en doorgroeien in je carrière maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan is het programma Onderneem Ontwikkeling Positief! van CNV Academie iets voor jou.

Inhoud
Het programma bestaat uit twee onderdelen: een workshop en een individueel coachingsgesprek. Tijdens de workshop ga je met de loopbaancoach en andere OOP’ers aan de slag. Het programma is interactief en inspirerend. Met behulp van een kaartspel ontdek je je ambities en talenten. En je wisselt ervaringen uit met andere OOP’ers. Na de workshop volgt een individueel gesprek met de loopbaancoach. De coach kan je helpen bij het verder uitwerken van de uitkomsten van de workshop. Hoe ga je je ambities verwezenlijken en hoe maak je het bespreekbaar binnen je school? Het coachingsgesprek duurt een uur.

Voor wie
Voor alle OOP’ers tot schaal 8.

Waar
Locatie: Meppel

Wanneer
Datum workshop: 23 mei 2018 van
16-20 uur, de coachingsgesprekken zijn op
30 mei of 6 juni tussen 15-19. 

Kosten
€ 245,- voor leden van CNV en € 495,- voor niet leden.

Aanmelden
Meld je hier aan voor de workshop

Meer weten?
aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

 

Basismodel of overlegmodel : wat kiest jouw team en hoe pak je dat aan?

In 2015 werd de 40-urige werkweek in het primair onderwijs ingevoerd. En dat niet alleen. Ook gaf de cao aan dat scholen (als het bestuur en GMR dat toestonden) konden kiezen tussen het basismodel en het overlegmodel. Veel scholen hebben toen gekozen voor het basismodel. Vaak niet bewust, maar omdat team en MR geen tijd hadden zich te verdiepen in de twee modellen. Het kan zijn dat deze vraag ook dit jaar weer wordt voorgelegd aan de MR en het team. Maar dit keer zijn jullie geïnformeerd en voorbereid!

Inhoud van de training basismodel of overlegmodel

In een teambijeenkomst onder leiding van een trainer van CNV Connectief Academie bepreken we wat het basismodel en het overlegmodel precies inhouden. Hoe zit het met taakbeleid? Welke gevolgen zijn er voor het aantal lesgevende taken, de opslagfactor en de niet-lesgevende taken. Hoe zorg je dat het overlegmodel goed wordt ingevoerd als je daarvoor kiest.
We onderzoeken met elkaar welk model past bij jouw school en bij jouw team.

Voor wie?
Voor teams in het primair onderwijs.

Resultaat
Na afloop van de training weet je wat het basismodel en het overlegmodel inhouden en kun je als team een gefundeerde keuze maken.

Aanmelden training basismodel of overlegmodel

Je volgt de training met het hele team. De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training basismodel of overlegmodel.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Korte leergang intervisieleider

Om een lerende organisatie te worden, en bijvoorbeeld professionele leergemeenschappen te laten ontstaan, is intervisie een krachtig en belangrijk hulpmiddel. Wil je op jouw school ook meer en beter aan intervisie doen, en heb je daar nog intervisieleiders voor nodig? Of wil je zelf graag intervisieleider worden? Dan is deze training een uitkomst, in een korte tijd leren de deelnemers de benodigde vaardigheden om intervisiegroepen te begeleiden.

Inhoud van de korte leergang intervisieleider

De deelnemers worden opgeleid om collega’s en bijvoorbeeld jonge leerkrachten zich te laten ontwikkelen tot betere leraren, d.m.v. het geven van intervisie. Dit kan ook ingezet worden om jonge leerkrachten zich van startbekwaam naar basisbekwaam te laten ontwikkelen.
De training bestaat uit drie dagdelen, waarin zowel kennis wordt gemaakt met de theorie en de methodiek, en waarin uitgebreid wordt geoefend in het intervisie geven (en zelf doen). Onze ervaring uit eerdere trajecten leert dat de intervisieleiders goed toegerust zijn om vanaf dat moment zelfstandig intervisiegroepen te leiden.

Voorbereiding en tussentijdse studie:
In de 4 uur zelfstudie wordt het boek bestudeerd: Begeleid intervisie model, van Jeroen Hendricks. Dat boek ontvang je bij aanvang van de training.

Voor wie?
Voor leerkrachten en docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.

Resultaat
Na afloop van de training weet je wat intervisie inhoudt, je kent de methodieken en je weet wat de voorwaarden zijn voor succesvolle intervisie. Je  bent in staat om zelfstandig intervisiegroepen te leiden.

De training is ingediend bij het lerarenregister.

Praktische informatie
Data en tijd: nader te bepalen
Locatie: CNV kantoor, Tiberdreef 4 in Utrecht

Kosten: € 487,50 voor leden van CNV Onderwijs en € 975,- voor niet-leden
Het boek Begeleid intervisie model van Jeroen Hendricks dient u vooraf zelf aan te schaffen.

Aanmelden korte leergang intervisieleider

Bel met (030) 751 1747 voor informatie over de data en aanmelding.

De leergang met collega’s volgen op jouw eigen locatie?
De leergang kunnen wij ook op maat bij jou op locatie aanbieden. De invulling is afhankelijk van jullie wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte via 030 751 1785 of aanvraagacademie@cnv.nl.

Carrièreworkshops

Soms heb je de behoefte om eens goed te kijken naar je eigen carrière. Het kan zijn dat dit gedwongen gebeurt (bijvoorbeeld door ontslag), of je wil zelf graag eens kijken wat je eigen mogelijkheden zijn binnen een andere functie, organisatie of zelfs sector. In deze twee carrièreworkshops gaan wij kijken naar je wensen, kwaliteiten, mogelijkheden en de vervolgstappen.

Inhoud carrièreworkshops

De carrièreworkshops bestaan uit twee verschillende dagdelen:

1. Verleden, heden en toekomst
Kwaliteiten, wensen en mogelijkheden: oriëntatie op jezelf en de arbeidsmarkt.
2. Profileren!
Opvallen, netwerken en jezelf op de kaart zetten!


Wanneer?
Nader te bepalen

Tijd?

Waar?
Locatie: CNV Kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht

Voor wie?
Voor iedereen die werkzaam is in de sectoren Onderwijs, Zorg & Welzijn en Overheid & Publieke Diensten.

Kosten:
Beide trainingen:
Leden: €195,-
Niet-leden: €390,-

Eén training:
Leden: €97,50
Niet-leden: €195,-

Voor meer informatie bel met (030) 751 1785.

Workshop energievreters en energiegevers: voor je team

Wat kost jou energie en wat levert je juist energie op? En waar heb je zelf invloed op en kun je dus veranderen? Tijdens de workshop kijken we samen naar je invloed en betrokkenheid. Waar heb je zelf direct invloed op en waarop niet?

Heel vaak lopen mensen leeg op de dingen waar ze ontzettend bij betrokken zijn, maar waar ze geen invloed op hebben. Een rood en dus energievretend moment. In het onderwijs wil men vaak alles oplossen en voorkomen dat leerlingen de dupe worden. Maar dat kan niet altijd. En dat frustreert. Samen gaan we kijken naar zaken die wèl binnen je beïnvloedingsfeer liggen en waar je wèl energie van krijgt. Hoe kun je ervoor zorgen dat die momenten worden vergroot of vermeerderd? Het lijken misschien heel kleine stapjes, maar uiteindelijk zorgt het voor veel meer rust. Het is goed om de workshop in teamverband te volgen.

Voor wie?
Voor teams in het PO, VO of MBO.

Praktische informatie workshop energievreters en energiegevers

De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De duur van de workshop is 2 uur. De invulling is afhankelijk van jouw wensen. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt daar het programma op af.
Wil je er meer tijd voor nemen dan kunnen we de workshop ook uitbreiden naar een training van een dagdeel.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de workshop energievreters en energiegevers.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Training grip op communicatie

Daar ga je weer. Steeds als die collega of je leidinggevende iets vraagt aan jou of iets tegen je zegt, schiet je in de stress en lukt het niet om een goed antwoord te formuleren. Je hebt wel een antwoord, maar het komt niet goed over aangezien er door de ander niets mee wordt gedaan!

Wat zou het fijn zijn als je wist waarom je zo reageert zoals je doet en hoe het komt dat de ander zo reageert op jou! En wat misschien nog wel belangrijker is: dat je wist hoe je de situatie kunt ombuigen en van een miscommunicatie een goed verhaal kon maken!

Inhoud training grip op communicatie

Tijdens deze training leer je hoe communicatie werkt en begrijp je wat het effect is van non-verbale en verbale communicatie. We geven je inzicht in jouw ‘voorkeursstijl’ en laten je ervaren hoe je andere stijlen kunt inzetten. Gedurende deze dag krijg je tools aangeboden, delen we kennis en ervaringen en oefenen we met situaties uit de dagelijkse praktijk. Na deze dag begrijp je hoe communicatie werkt, hoe je zelf communicatie beïnvloed en ben je in staat om effectief en helder te communiceren. Omdat we werken met voorbeelden uit je dagelijkse praktijk, ervaar je tijdens de training direct het effect van helder en krachtig communiceren.

Waar en wanneer?
Datum: 17 mei 2018
Tijdstip: 10:00-17:00 uur
Locatie: CNV Kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht

Voor wie?
Voor iedereen die werkzaam is in de sectoren Onderwijs, Overheid, Publieke Diensten, Zorg en Welzijn.

Kosten
Leden: €195,-
Niet-leden: €390,-

Aanmelden training communiceren

Meld je direct aan voor de training grip op communicatie of bel met (030) 751 1785.

Training prettig overtuigen en beïnvloeden

Leer met enthousiasme en vertrouwen draagvlak te creëren voor je ideeën.

De tijd dringt. Je wil zo snel mogelijk je doel bereiken. Je moet daarin anderen meenemen en dat gaat niet altijd hand in hand. De verschillende belangen, verschillende meningen en uitgangspunten zorgen ervoor dat je steeds weer terug moet naar de tekentafel, naar je collega’s of leidinggevende. Aan jouw werk ligt het niet; het is compleet, goed onderbouwd en alle puntjes op de i zijn aanwezig. Wat zou het mooi zijn als je wist op wat voor manier je de ander wil overtuigen van je werk én wat voor effect dat heeft op je gesprekspartner. En meer nog: hoe je nu het gewenste effect kan bereiken, ongeacht bij wie je dat wil bereiken.

Inhoud training effectiever je doel bereiken

We hebben allemaal een ‘voorkeursmanier’ waarop we anderen benaderen. Door te weten welke manier jouw voorkeur heeft, wat de effecten daarvan zijn op de ander en door te weten welke manieren er nog meer zijn, kun je voortaan effectiever je doel bereiken. Door de juiste techniek van beïnvloeden en overtuigen op het juiste moment bij de juiste persoon in te zetten, kun je de ander enthousiast krijgen voor jouw voorstel! We vinden het belangrijk dat je daarbij in gesprek blijft en dat je dit gesprek op een plezierige en overtuigende manier kunt beïnvloeden.

Gedurende de dag geven wij je inzicht in je eigen ‘voorkeursmanier’ van overtuigen en beïnvloeden van anderen en het effect op anderen, maak je kennis met andere manieren van overtuigen en beïnvloeden en de effecten daarvan op anderen en leer je deze toe te passen op het juiste moment. We geven je handvatten en delen kennis en ervaringen over communicatie, beïnvloeden en overtuigen. Zodat je na deze training met enthousiasme en vol vertrouwen draagvlak kunt creëren voor je eigen ideeën of die van je organisatie. Dat allemaal op een natuurlijke wijze gebaseerd op je eigen kracht!

Waar en wanneer?
Datum: 12 april 2018
Tijdstip:  10:00-17:00 uur
Locatie: CNV Kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht

Voor wie?
Voor iedereen die werkzaam is in de sectoren Onderwijs, Overheid, Publieke Diensten, Zorg en Welzijn.

Kosten
Leden: €195,-
Niet-leden: €390,-

Aanmelden training prettig overtuigen en beïnvloeden

Meld je direct aan voor de training prettig overtuigen en beïnvloeden of bel met (030) 751 1785.

Training van werkdruk naar werkplezier

Heb jij het ook zo druk? Door politieke besluiten die veel onrust kunnen veroorzaken, door reorganisatie of fusie of door teveel werk en te weinig collega’s?
Je voelt het, maar krijgt er maar geen grip op. Je merkt dat de werkdruk ook effect heeft op je werkplezier. Wat geeft jou deze werkdruk en wat geeft jou werkplezier? Zijn deze nog in balans met elkaar?

Inhoud training van werkdruk naar werkplezier

In deze training krijg je inzicht in jouw signalen voor werkdruk en werkplezier, waarom het soms zo moeilijk is om keuzes te maken en prioriteiten te stellen, wat je daar zelf aan kunt doen en leer je alles over timemanagement. Je ontdekt wat jouw manier van timemanagement is en je leert over alternatieven die je kunnen helpen om meer of beter grip te krijgen op de werkdruk die jij voelt.

Waar en wanneer?
Datum en tijdstip: 22 maart 2018
Tijdstip:  10:00-17:00 uur
Locatie: CNV Kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht

Voor wie?
Voor iedereen die werkzaam is in de sectoren Onderwijs, Overheid, Publieke Diensten, Zorg en Welzijn.

Kosten
Leden: €195,-
Niet-leden: €390,-

Aanmelden training van werkdruk naar werkplezier

Meld je direct aan voor de training van werkdruk naar werkplezier of bel met (030) 751 1785.

Teamtraining van werkdruk naar werkplezier

Je kunt de training ook op maat met je hele team volgen, bij jou op locatie. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte en stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Uitleg nieuwe cao PO, VO of MBO

Zowel in het primair en het voortgezet onderwijs als in het mbo werden overeenstemmingen bereikt tussen werkgevers en werknemers. Maar welke gevolgen hebben deze cao’s op de werkvloer? Wat is er veranderd ten opzichte van de oude cao’s en wat betekent dat? Welke specifieke gevolgen zijn er voor werknemers? Tijdens de uitleg over de cao krijg je informatie en kun je al je vragen stellen.

Voor wie?
Deze uitleg is voor personeelsleden in het po, het vo en het mbo.

Praktische informatie uitleg nieuwe cao PO, VO of MBO

De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De duur is ca. 1,5 uur. In een telefonische intake kun je aangeven welke specifieke vragen er zijn. De trainer stemt daar het programma op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de uitleg nieuwe cao PO, VO of MBO.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Training lastige gesprekken voeren

Iedereen moet wel eens een lastig  gesprek(je) voeren. Je wilt je duo-collega aanspreken op iets, of je wilt met ouders in gesprek over het schooladvies voor hun kind. Of je wilt met je collega uit de sectie in overleg over de toetsen van dit jaar en daar zie je zo tegenop. En dan komt de vraag: hoe zeg ik dat? En als ze anders reageren dan ik verwacht, of ze worden geïrriteerd. Wat zeg ik dan terug? Herkenbaar? Communiceren is en blijft lastig. Je kunt daardoor ook stress ervaren en misschien minder werkplezier ervaren. Communiceren is een kunst: er valt veel over te leren.

Inhoud van de training lastige gesprekken voeren

Tijdens de training komt er theorie aan bod, maar er is ook gelegenheid om met elkaar te oefenen. We oefenen bijvoorbeeld met het voeren van een lastig gesprek en het geven van feedback (dit is ook communiceren). De trainer vult het aan met tips uit de theorie en de praktijk.

Voor wie?
Voor leerkrachten, docenten en teams in het primair- en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo.

Resultaat

 • Meer inzicht in hoe je zelf communiceert en hoe dat overkomt.
 • Beter kunnen begrijpen hoe het komt dat anderen op een bepaalde manier op jou reageren.
 • Ontdekken op welke andere manieren je kunt communiceren, zodat de ander ook weer anders reageert.
 • Experimenteren met communicatie, hier feedback over krijgen en anderen feedback geven.

Aanmelden training lastige gesprekken voeren

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt daar het programma op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de cursus lastige gesprekken voeren.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Teambuilding en teamcoaching

CNV Connectief Academie verzorgt teambuilding en teamcoaching.
Je kunt bij ons terecht als je met het team op zoekt bent naar:

 • Elkaar beter leren kennen
 • Oude patronen zichtbaar maken en leren doorbreken
 • De sfeer in uw team wilt verbeteren
 • Uw teamgenoten elkaars talenten en eigenschappen beter leren kennen en beter mee om kunnen gaan
 • Op zoek bent naar de juiste taak-en rol verdeling in het team

Wij maken het programma in overleg, gebaseerd op de wensen die er zijn. Het kan gaan om een eenmalige teambuilding activiteit, maar ook om een teamcoachingstraject om tot langdurige verbeteringen te komen.

Voor wie?
Voor teams in het primair- en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo.

Aanmelden teambuilding of teamcoaching

Het programma wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De cursusleider stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor teambuilding of teamcoaching.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Bijeenkomst ontslag, reorganisatie en sociaal plan

Passend onderwijs, krimp door leerlingdaling of financiële problemen kunnen tot gevolg hebben dat organisaties worden geconfronteerd met een reorganisatie. Vaak is dreigend ontslag daarbij een gevolg. In deze bijeenkomst krijg je informatie over het proces dat gaat spelen. En ook over de gevolgen die daaruit voort kunnen vloeien. Uiteraard kun je interactief deelnemen door jouw vragen aan de orde te stellen.
Een discussie naar aanleiding van stellingen brengt je zorgen en aandachtspunten naar boven, waardoor je jouw (G)MR/OR en je bestuur informatie geeft over wat er in de achterban leeft.

Voor wie?
Voor teams in het PO, VO of MBO.

Praktische informatie bijeenkomst ontslag, reorganisatie en sociaal plan

De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt daar het programma op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de bijeenkomst ontslag, reorganisatie en sociaal plan.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}