Personeel (G)MR

P(G)MR en de nieuwe CAO PO/VO

Ben je personeelslid in de (G)MR in het po of vo? De nieuwe CAO PO 2014 geeft aan personeelsgeledingen van (G)MR’en veel ruimte om op bestuurs- of lokaal niveau afspraken te maken over het personeelsbeleid. Wat is belangrijk om te weten voor de (G)MR’en? En wat komt er in de uitgewerkte en totaal nieuwe CAO PO van 2014? Je krijgt in vogelvlucht de belangrijkste punten en kunt vragen stellen over jouw eigen situatie.

Voor wie?
Deze uitleg is voor P(G)MR-leden in het po en het vo.

Praktische informatie
De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De duur is ca. 1,5 uur. In een telefonische intake kun je aangeven welke specifieke vragen er zijn. De trainer stemt daar het programma op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de P(G)MR-training de nieuwe cao po/vo.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR: Taakbeleid

Mag het bestuur zomaar de compensatiedagen laten verdwijnen? Deze en andere vragen komen aan de orde in de cursus taakbeleid.

Inhoud MR-training Taakbeleid

In augustus 2015 is dan wel het basismodel dan wel het overlegmodel van kracht geworden. Is de invoering correct gegaan, zijn alle cao-bepalingen ingevoerd en heeft het nieuwe taakbeleid geleid tot werkdrukvermindering? In de cursus bespreken wel alle aspecten en kijken we of het taakbeleid bijgesteld of aangescherpt kan worden.

Voor wie?
Voor leden van MR in het primair onderwijs.

Resultaat
Aan het eind van de training Taakbeleid heb je antwoord op bovenstaande vragen. Je weet hoe het taakbeleid opgezet kan worden en je kent de bepalingen uit de cao. Ook is de rol van de MR en GMR bij taakbeleid duidelijk.

Aanmelden MR-training taakbeleid

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De training stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de MR-training taakbeleid.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR en GMR: Werkdruk

Werkdruk in de school: wat kan de (G)MR eraan doen?

De werkdruk in het onderwijs is hoog, dat is bekend. Dat dit nadelige gevolgen heeft zoals een hoger ziekteverzuim en minder plezier in het werk is ook bekend. Is dit nu een onderwerp waar de MR of GMR wat aan kan doen? Jazeker wel. De (G)MR heeft per slot van rekening initiatiefrecht en kan onderwerpen agenderen met als doel de praktijk in de school te veranderen. Om te beginnen kan de MR inzicht vragen in de situatie: hoe is het nu precies gesteld met de werkdruk, en wat wordt al ondernomen? Hoe groot is het probleem? Maar dan komt ook de vraag, welk beleid heeft er met werkdruk te maken, en hoe kan de MR of GMR daar iets verstandigs over zeggen?

In deze training gaan we daar op in. Je krijgt inzicht in welke bevoegdheden spelen, en via welke onderwerpen je het thema werkdruk op de agenda krijgt. En belangrijker, inzicht in welke maatregelen een school daarbinnen kan nemen. Zo kun je kijken of je school daar ook op de goede manier mee bezig is, en anders zinnige suggesties doen voor verbetering.

Voor wie?
Voor (G)MR’en in het po en vo.

Aanmelden training Werkdruk (G)MR

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training werkdruk (G)MR.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Personeel OR

OR: De cao MBO

Ben je lid van de OR in het MBO?
Dan praten we jou en je collega-OR-leden graag bij over de nieuwe cao MBO.

Wat staat er in de nieuwe cao? Wat zijn de belangrjkste veranderingen?
En wat betekent de overgang van de oude cao naar de nieuwe cao voor de OR?
Je krijgt in vogelvlucht de belangrijkste punten en kunt vragen stellen over jouw eigen situatie.

Voor wie?
Deze uitleg is voor OR-leden in het MBO.

Aanmelden training de cao MBO

De uitleg wordt op maat op jouw eigen locatie aangeboden. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training de cao MBO.

Meer informatie?
Wil je meer weten of heb je andere vragen? Stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

OR: Taakbeleid

Taakbeleid kent een aantal aspecten: taakomvang, taakbelasting en taakverdeling. Hoe verhouden die zich tot elkaar? En wie gaat waarover bij het taakbeleid?

De CAO kent een aantal bevoegdheden toe aan de teams, maar ook de OR heeft een rol bij taakbeleid. Wanneer is het team aan zet, wanneer de OR? En hoe zit het nu precies met die compartimentering? En wie gaat er over de invulling van de deskundigheidsbevordering: waar is het team verantwoordelijk en waar ligt de verantwoordelijkheid van de individuele medewerker? Tijdens de training gaan we in op deze en andere vragen.

Aanmelden OR-training taakbeleid

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de OR-training taakbeleid.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

OR: Werkdruk

De werkdruk in het onderwijs is hoog, dat is bekend. Dat dit nadelige gevolgen heeft zoals een hoger ziekteverzuim en minder plezier in het werk is ook bekend. Is dit nu een onderwerp waar de OR wat aan kan doen? Jazeker wel. De OR heeft per slot van rekening initiatiefrecht en kan onderwerpen agenderen met als doel de praktijk in de school te veranderen.

Om te beginnen kan de OR inzicht vragen in de situatie: hoe is het nu precies gesteld met de werkdruk, en wat wordt al ondernomen? Hoe groot is het probleem? Maar dan komt ook de vraag, welk beleid heeft er met werkdruk te maken, en hoe kan de OR daar iets verstandigs over zeggen?

In deze training gaan we daar op in. Je krijgt inzicht in welke bevoegdheden spelen, en via welke onderwerpen je het thema werkdruk op de agenda krijgt. En belangrijker, inzicht in welke maatregelen een school daarbinnen kan nemen. Zo kun je kijken of je school daar ook op de goede manier mee bezig is, en anders zinnige suggesties doen voor verbetering.

Voor wie?
Voor OR’en in het MBO.

Aanmelden OR-training werkdruk

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voorde OR-training werkdruk.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}