Partnerschap (G)MR, OR of OPR

MR Partnerschap

Maak gebruik van het MR Partnerschap! Bij deze vorm van dienstverlening wordt de MR of GMR als collectief partner van CNV Onderwijs.

Wat houdt het MR Partnerschap in?

Met het Partnerschap heeft de medezeggenschapsraad onder andere recht op een aantal uren dienstverlening per jaar die naar eigen keuze kan worden ingevuld. Iedere (G)MR krijgt een vast contactpersoon bij CNV Onderwijs. Daarnaast biedt het Partnerschap mogelijkheden om met andere (G)MR’en in contact te komen. Om van elkaar te leren en om expertise te delen.

Klik hier voor meer informatie over het MR Partnerschap.

Voor wie is het MR Partnerschap?
Voor MR’en  en GMR’en in het primair en voortgezet onderwijs’.

Aanmelden of meer weten over het MR Partnerschap

Stuur een e-mail naar infoacademie@cnv.nl o.v.v. MR Partnerschap of bel met (030) 751 17 47.

“Ik vind het prettige en betrouwbare partners. Voor mij zijn het gidsen in medezeggenschap”, aldus Rita van Rens-Mestrom.
Klik hier voor de ervaring van een tevreden MR Partner.

OR Partnerschap

Sinds maart 2011 hebben de mbo’s en de aoc’s te maken met een nieuwe medezeggenschapsstructuur: de ondernemingsraad (OR). In onderwijsgerelateerde organisaties bestond de OR al langer.

Waar moet de OR allemaal op letten? Wat wil je als OR bereiken? Hoe kun je ervoor zorgen dat de OR haar tijd efficiënt gebruikt? Wat zijn de rechten en plichten van de OR?
CNV Academie help je met het beantwoorden van deze vragen.

Na de succesvolle introductie van het MR Partnerschap biedt CNV Onderwijs nu ook het OR Partnerschap. Met deze service gaat de OR als collectief een verbintenis aan met CNV Onderwijs voor de duur van een jaar.
Voor een vast bedrag per jaar heeft je OR recht op de professionele begeleiding van een vast contactpersoon. Deze staat je bij als trainer en sparringpartner.

Klik hier voor meer informatie over het OR Partnerschap. (PDF)

Vragen?
Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel (030) 751 17 47.

Aanmelden OR Partnerschap

Je kan jezelf aanmelden voor het OR Partnerschap via aanvraagacademie@cnv.nl

OPR Partnerschap

CNV Academie kan de OPR op diverse vlakken informeren, adviseren en begeleiden. Wil je bijvoorbeeld bijgepraat worden over de basiskennis van medezeggenschap? Of het functioneren van de OPR verbeteren? Of wil je beter contact met de achterban? Hulp bij het ontwikkelen van een werkplan? Of wil je gewoon bij iemand al je inhoudelijke vragen kunnen neerleggen? 

De adviseurs van CNV Academie helpen jouw OPR! En omdat onze adviseurs veel contacten hebben met OPR’en, zijn zij goed op de hoogte wat er speelt en kennen zij veel praktijkvoorbeelden en good practices waar jouw OPR zijn voordeel mee kan doen.

Voor structurele ondersteuning heeft CNV Academie het OPR Partnerschap. Afhankelijk van de wensen van jouw OPR kun je kiezen voor een OPR Partnerschap of een OPR Partnerschap Plus. Klik hier voor meer informatie en de tarieven.

Wil je als OPR geen Partnerschap maar een training, eenmalig advies of ondersteuning? Dat kan natuurlijk ook!

Meer weten, een Partnerschap voor je OPR aangaan of een afspraak maken voor een training?
Neem contact op met Jacqueline van Grevengoed van CNV Academie via 030-751 1785 of stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Informatie over MR Partnerschap