Onderwijs (G)MR

MR: Wijziging schooltijden

Steeds meer scholen gaan over op andere schooltijden. Soms gaat het om het invoeren van een continurooster, soms over de ‘hele dag school’. Begrippen als het ‘vijf gelijke dagen model’, het ‘bioritmemodel’, de ‘zeven tot zeven school’, komen dan langs. Wat wil je als school? Hoe ziet jouw school er over vijf jaar uit? En wat zijn dan de keuzemogelijkheden? Welke good practices zijn beschikbaar?

Al deze thema’s komen aan de orde binnen het kader van de taken en bevoegdheden van de (G)MR. Wacht je als (G)MR op initiatief van de schoolleiding of het bestuur? Of neem je zelf initiatief en hoe doe je dat dan. En welke rechten en plichten zijn geformuleerd rond het veranderen van de schooltijden? Wat hebben de ouders daarin te zeggen en wat het personeel? Deze en meer vragen komen aan de orde in de bijeenkomst Andere Tijden voor de medezeggenschapsraden.

Voor wie?
Voor MR’en in het primair onderwijs.

Aanmelden training wijziging schooltijden

De uitleg duurt 1,5-2 uur en wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training wijziging schooltijden.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR en GMR: Van (brede) school naar IKC – integraal kindcentrum

Welke mogelijkheden bieden de brede school en de integrale kindcentra? Welke stappen zijn er nodig om op weg er naar toe en wat zijn de valkuilen? Met deze uitleg krijgt de (G)MR inzicht in de vragen rondom dit onderwerp.

Resultaat bijeenkomst Van (brede) school naar IKC

Na de uitleg heeft de (G)MR

  • zicht op de ontwikkelingen van basischool naar integraal kindcentrum en de aandachtspunten die daarmee samenhangen
  • zicht op de beïnvloedingsmogelijkheden van de (G)MR
  • zicht op de rol van de (G)MR in het traject naar het integraal kindcentrum volgens de Wet Medezeggenschap scholen

Voor wie?
Voor (G)MR’en in het primair onderwijs.

Aanmelden bijeenkomst Van (brede) school naar IKC

De bijeenkomst heeft een duur van ca. 1,5 uur en wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de bijeenkomst Van (brede) school naar IKC.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

DE MR en de wijziging wet onderwijstijd in het vo

De veranderingen in de wetgeving rond onderwijstijd levert voor scholen veel mogelijkheden op om het onderwijs anders in te richten. Maar er is ook nog wel veel onduidelijkheid over. Wat mag nu wel en wat mag nu niet. De meest in het oog lopende verandering (het loslaten van de 1040 uur) is op veel plaatsen wel bekend en soms ook verwerkt in het rooster. Maar de mogelijkheden om het onderwijs anders in te richten, de mogelijkheid om onderwijs deels op een andere school te volgen en de optie om het curriculum te individualiseren, ook qua tijd, zijn vaak minder bekend.

In deze workshop kijken we naar de wettelijke regels en met elkaar vertalen we die naar de onderwijspraktijk. Er is ruimte voor inbreng van eigen ideeën en het uitwisselen van ervaringen.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor (G)MR’en in het voortgezet onderwijs.

Aanmelden training wijziging wet onderwijstijd

De duur van de bijeenkomst is 1,5-2 uur en wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training wijziging wet onderwijstijd.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR en GMR : Houd zicht op het samenwerkingsverband!

De samenwerkingsverbanden nemen aardig wat besluiten waarvan de gevolgen op de scholen zichtbaar en merkbaar zijn. Hoe houd je als MR zicht op wat er gebeurt binnen het samenwerkingsverband en hoe houd/krijg je invloed op de besluiten in het samenwerkingsverband. Laat je dat aan de Ondersteuningsplanraad? Of kun je zelf ook wat?

In de workshop kijken we welke beslissingen samenwerkingsverbanden kunnen nemen. We kijken hoe samenwerkingsverbanden eruit kunnen zien en wie de besluiten neemt in zo’n verband. Samen verkennen we hoe medezeggenschapsraden inzicht in en invloed op de samenwerkingsverbanden kunnen krijgen.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor (G)MR’en in het primair en voortgezet onderwijs.

Aanmelden workshop Zicht op het samenwerkingsverband

De workshop duurt 1,5-2 uur en wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de workshop ‘Zicht op het samenwerkingsverband’.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}