Basistrainingen medezeggenschap

 

Basistraining (G)MR

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat mag en wat moet de raad? En wat zijn de rechten en plichten? Waar en hoe zijn die vastgelegd?

Inhoud basistraining (G)MR

In de cursus krijg je immers antwoord op deze vragen. Ook is er volop ruimte om je eigen vragen te stellen. Je maakt uitgebreid kennis met het (G)MR-reglement en je krijgt een overzicht van andere (wettelijke) regelingen rondom medezeggenschap. Wij kunnen deze cursus specifiek richten op het MR-werk of het GMR-werk. We gebruiken ook casussen en voorbeelden uit de schoolpraktijk, of uit de bovenschoolse praktijk. De trainer gaat daarna in op de veelgestelde vragen rondom het verschil tussen de MR en de GMR: wie is wanneer aan zet en wat betekent instemming van de GMR over een bepaald onderwerp nu voor de MR?

Voor wie?
Voor leden van MR en GMR in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het HBO.

Resultaat
In de basistraining (G)MR :

 • krijg je inzicht in de rechten en plichten van een (G)MR (wettelijk kader en regelingen)
 • leer je het MR-reglement lezen
 • krijg je beter inzicht in de rol van een medezeggenschapsraad

Twee varianten

De basistraining (G)MR kun je namelijk volgen op je eigen locatie in een dagdeel of verspreid over twee dagdelen.

Programma van een dagdeel (3 uur in de ochtend, middag of avond):

 • inleiding over het toenemend belang van medezeggenschap
 • centraal thema: bevoegdheden, wat kan, moet en mag een MR (niet)
 • oefeningen met algemene en bijzondere bevoegdheden
 • hoe om te gaan met faciliteiten en procedures, formeel en informeel
 • vragen uit lokale situaties kunnen tijdens de training aan bod komen

Programma in twee dagdelen (twee maal 2,5 uur in ochtend, middag of avond, bij voorkeur met enige weken ertussen). Voordelen van deze variant:

 • de informatie is beter gespreid en beklijft beter
 • er is tussendoor gelegenheid om informatie te verwerken en meer tijd voor vragen
 • je ontvangt tips en tools die je direct kunt gebruiken
 • meer tijd en ruimte voor vragen uit de lokale situatie en reflectie over de volgende aspecten: voorwaarden voor goede medezeggenschap in jouw situatie en de (gewenste) rol en ook de positie van jouw (G)MR

Aanmelden basistraining (G)MR

De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. Je kunt er ook voor kiezen om met eigen stukken (MR-reglementen, statuut) te werken.
Echter is de invulling afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je ook aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. Vervolgens stemt de trainer de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de basistraining (G)MR.

Meer informatie?
Heb je verder nog andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Basistraining OR – voor het MBO

Wat is de rol van de ondernemingsraad? Wat mag en wat moet de raad? En wat zijn de rechten en plichten? Hoe en waar zijn die vastgelegd?

Inhoud basistraining OR

In de basistraining OR kunnen ook diverse onderwerpen aan bod komen, zoals de rechten en plichten van de OR, instemmings- en adviesbevoegdheden en de WOR, de cao en het professioneel statuut.
Tijdens de training is er volop ruimte om je eigen vragen te stellen.

Voor wie?
Voor OR-leden in het MBO.

Resultaat
In de basistraining OR krijg je:

 • inzicht in de rechten en plichten van een OR (wettelijk kader en regelingen)
 • beter inzicht in de rol van een ondernemingsraad

Aanmelden basistraining OR 

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. Echter is de invulling afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je ook aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. Vervolgens stemt de trainer de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de basistraining OR.

Meer informatie?

Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Basistraining OR (open inschrijvingen)

Wat is de rol van de ondernemingsraad? Wat mag en wat moet de raad? En wat zijn de rechten en plichten? Waar en hoe zijn die vastgelegd?

Inhoud basistraining OR

In de basistraining OR kunnenook diverse onderwerpen aan bod komen, zoals de rechten en plichten van de OR, instemmings- en adviesbevoegdheden, de WOR en de CAO. Tijdens de training is er uiteraard volop ruimte om vervolgens je eigen vragen te stellen.

Voor wie?
Voor OR-leden in de sectoren Overheid, Publieke Diensten, Zorg & Welzijn en Onderwijs.

Resultaat
In de basistraining OR:

 • krijg je inzicht in de rechten en plichten van een OR (wettelijk kader en regelingen)
 • krijg je beter inzicht in de rol van een ondernemingsraad

Waar en wanneer?
Datum: 22 maart 2018
Tijd: 13:00-16.00 uur
Locatie: Tilburg

Aanmelden basistraining OR
Meld je direct online aan voor de basistraining OR of bel met (030) 751 1785.


Waar en wanneer?

Datum: 7 juni 2018
Tijd: 13:00-16.00 uur
Locatie: Utrecht

Aanmelden basistraining OR

Meld je direct online aan voor de basistraining OR of bel met (030) 751 1785.

Kosten
Leden: gratis (CNV-leden kunnen deze training eenmalig gratis volgen).
Niet-leden: € 90,-

Basistraining OPR

Wat doet de ondersteuningsplanraad? Wat mag,kan en wat moet de raad? En wat zijn de rechten en plichten? Waar en hoe zijn die vastgelegd?

Inhoud basistraining OPR

In de cursus krijg je antwoord op deze vragen. Ook is er volop ruimte om je eigen vragen te stellen. Je maakt samen als OPR-leden uitgebreid kennis met het reglement en je krijgt inzicht in (wettelijke) regelingen rondom medezeggenschap. De trainer gaat ook in op de communicatie met bestuur en toezicht van het samenwerkingsverband en met de achterban: de MR’en. Je krijgt suggesties voor afstemming tussen deze groepen maar ook voor de stroomlijning van een jaarplanning.

Voor wie?
Voor leden van de OPR in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Resultaat
In de basistraining OPR:

 • krijg je inzicht in de rechten en plichten van een OPR (wettelijk kader en regelingen)
 • leer je het reglement lezen
 • krijg je beter inzicht in de rol van een ondersteuningsplanraad
 • krijg je mogelijkheden aangereikt voor communicatie en planning

Aanmelden basistraining OPR

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je ook aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. Daarna stemt de trainer de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende maatwerkofferte aan voor de basistraining OPR.

Meer informatie? Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}