Trainingen schoolleiders en teamleiders

Als leidinggevende wil je de kwaliteit van je school verhogen en sta je voor het welbevinden van de medewerkers. Maar hoe zorg je voor groei, voor ontwikkeling, voor gemotiveerde en geinspireerde medewerkers? Bekijk hieronder de trainingen en coaching van CNV Academie!

Voor meer informatie over coaching kun je terecht op onze speciale coachingspagina.

Vernieuwend Leiderschap PO

Als schoolleider sta je aan de basis van goed onderwijs voor de leerlingen. In jouw rol zorg je voor slagkracht van de leraren, de innovatie en ontwikkeling van de school en daarmee de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen. Om deze belangrijke rol goed in te vullen, moet je sterk en vernieuwend zijn. Hoe werk je aan deze vernieuwing en hoe stimuleer je jouw team en de school om te innoveren?

Doel en aanpak
Vernieuwend leiderschap PO is een uniek actie-onderzoekprogramma. Het doel is om binnen één schooljaar (verder) te groeien als schoolleider tot vernieuwende leider. Hierbij staat een onderzoekende houding naar de eigen professionaliteit centraal.

Het programma bestaat uit vier ‘Labs’. Dit zijn leerbijeenkomsten voor inspiratie en reflectie. Elke schoolleider krijgt een personal coach en tussen de ‘Labs’ door wordt uitwisseling gestimuleerd. In de slotbijeenkomst delen de schoolleiders hun ervaringen met een breder publiek in ‘TED-stijl’. Daarnaast zijn er vier bijeenkomsten met expeditiegroep: een groep deelnemers die met elkaar vanuit verschillende gezichtspunten naar de ontwikkeling van de leden van de groep kijkt en de voortgang volgt.

Voordelen en opbrengsten
Het programma leidt tot:

 • visie op vernieuwend vermogen van de eigen school;
 • inzicht in verschillende strategieën, tools en principes voor leren en innoveren;
 • leerervaringen op het gebied van dialoog en interactieve beleidsontwikkeling in de eigen organisatie;
 • ontwikkeling van het eigen vermogen om leiding te geven aan vernieuwing;
 • een concreet initiatief dat in de school gestart is;
 • een netwerk van vernieuwende schoolleiders;
 • (meta-)kennis over leiding geven aan vernieuwend vermogen van po-scholen.
 • herregistratie voor thema Leidinggeven aan Verandering en het thema Persoonlijk Leiderschap van het Schoolleidersregister PO

Bekijk de brochure!


Data

Behalve de expedities vinden de bijeenkomsten plaats in Utrecht.
26 september 2018 van 13:00-16:00       Inspiratiesessie
10 oktober 2018 van 13:00-16:00            Kick-off bijeenkomst
31 oktober 2018 van 13.00 – 15:00           Expeditie 1
21 november 2018 van 13:00-16:00        Lab 1 Verruim je perspectief en bepaal je (verander)strategie
12 december 2018 van 13:00 – 15:00      Expeditie 2
16 januari 2019 van 13:00 – 16:00            Lab 2 Samen met je team leren van de praktijk
6 februari 2019 van 13:00 – 15:00            Expeditie 3
6 maart 2019 van 13:00-16:00                  Lab 3 Je impact vergroten
27 maart 2019 van 13:00-16:00                Lab 4 Op weg naar duurzame vernieuwing
24 april 2019 van 13:00-15:00                  Expeditie 4
22 mei 2019 van 14:00 – 17:00                  Slotbijeenkomst


Kosten
De kosten voor deelname aan het programma bedragen € 5000,- per deelnemer. Leden van
CNV Schoolleiders kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief van € 4250,-


Aanmelden?
Meld je hier aan voor de training Vernieuwend Leiderschap PO. 

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met CNV Academie: infoacademie@cnv.nl of 030-7511747.

 

 

Leergang voor HRM-ers en zij-instroom directeuren in het PO

Werk je als hrm-er voor het eerst in het onderwijs? Of ben je zij-instroom-schoolleider? Dan is het handig als je op de hoogte bent van de specifiek voor het primair onderwijs geldende wet- en regelgeving en de onderwijscultuur. In deze leergang praten we je bij over deze onderwerpen en kun je ervaringen delen met de overige deelnemers en de trainer.

Inhoud van de training:
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

 • WPO: welke artikelen uit de WPO raken personeel en personeelsbeleid
 • CAO-PO: op welke onderwerpen heb je als werkgever invloed
 • WMS: welke onderwerpen moeten aan de medezeggenschapsraad worden voorgelegd en hoe haal je rond personeelsbeleid meer uit je medezeggenschapsraad
 • Bestuursakkoorden: wat zijn dit en wat hebben ze met personeelsbeleid te maken
 • Vervangingsfonds en Participatiefonds: wat is hun doel en wat is hun betekenis voor je werk
 • Invloed gemeente: wat is de rol van de gemeente naar scholen

Daarnaast staan we stil bij de onderwijscultuur. Wat zijn de typische kenmerken van de onderwijscultuur en hoe beïnvloeden die het personeelsbeleid.
Het gaat in deze leergang niet alleen over kennis, maar ook over hoe je afspraken en regels kunt toepassen.

In vier middagen verkennen we deze thema’s en bespreken we jullie ervaringen.

Resultaat:
Na deze leergang

 • Weet je welke wet- en regelgeving specifiek op het primair onderwijs gericht is
 • Weet je op hoofdlijnen wat in deze wet- en regelgeving relevant is voor personeelsbeleid
 • Weet je waar de medezeggenschap invloed heeft op het personeelsbeleid
 • Heb je nagedacht over hoe je medezeggenschap kunt inzetten bij het ontwikkelen van personeelsbeleid
 • Heb je je verdiept in de onderwijscultuur

Voor wie?
De training richt zich op personeelsmedewerkers en op zij-instroom-directeuren in het onderwijs.

Waar en wanneer?
Data: 13 maart, 10 april, 15 mei en 12 juni 2018
Tijdstip: 13.00-16.00 uur
Locatie: CNV Kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht

Kosten?
Leden: € 390,-
Niet-leden: €780,-

Aanmelden training Leergang voor HRM-ers en zij-instroom directeuren in het PO

Meld je direct aan voor de Leergang voor HRM-ers en zij-instroom directeuren in het PO of bel met (030) 751 1785.

 

 

Workshop lekker in je loopbaan

Het ‘goede gesprek’ voeren, dat doet toch iedereen? Maar waar begin je dan mee en hoe kun je je medewerkers op hun gemak stellen en laten inzien dat het gaat over hun eigen loopbaan? En dan? Het gesprek is van start gegaan en hoe kun je je medewerker nu een stap verder helpen. In het gesprek, in zijn gedrag na het gesprek en in zijn verdere loopbaan?

Inhoud workshop lekker in je loopbaan

In deze workshop, bedoeld voor HR adviseurs, P&O medewerkers en teamleiders, gaan we aan de slag met het loopbaanankersspel. Met behulp van onze kaartenset kun je op een luchtige wijze het gesprek openen, uitgaande van de talenten en vaardigheden, motieven en behoeften van de medewerker zelf! Door meer zelfinzicht in de belangrijke waarden in een loopbaan, kunnen medewerkers de eerste stap nemen om zelf regie te voeren op hun loopbaan. Het is geen test, brengt geen verborgen talenten aan het licht, maar biedt een structuur in een gesprek dat vaak alle kanten op kan gaan!

In deze workshop geven we je ook een stevige basis voor het kunnen coachen van je medewerkers ná het loopbaangesprek. Want zelfinzicht is één, maar er actief mee aan de slag gaan is minstens zo belangrijk. Jij kunt ze na onze workshop het juiste duwtje in de rug geven. Na afloop ga je naar huis met een rugzak vol coachingstips én het loopbaanankersspel.

Voor wie?
HR adviseurs, P&O medewerkers en teamleiders

Offerte aanvragen workshop lekker in je loopbaan

Vraag een offerte aan voor de workshop lekker in je loopbaan of bel met (030) 751 1785.

Cao en taakbeleid: training voor het directeurenberaad

De cao bepaalt een aantal zaken, die je als directeur met en voor je team moet regelen. Over welke zaken gaat dat nu eigenlijk en wat daarvan moet je doen en wat is facultatief. Een van de hoofdonderwerpen hierbij is het taakbeleid. Hoe verdeel je de beschikbare tijd over de beschikbare taken of hoe verdeel je de noodzakelijke taken over de beschikbare medewerkers.

Deze en andere vragen kunnen aan bod komen bij de training cao en taakbeleid voor jouw directeurenberaad. Vanuit onze kennis van de cao en van de praktijk kunnen we samen zoeken naar oplossingen voor de problemen, waar je als directeur tegenaan loopt. Natuurlijk kunnen we ook assisteren bij het formuleren van taakbeleid voor jouw school of scholen.

Voor wie?
Deze uitleg is voor directeuren in het po.

Praktische informatie training cao en taakbeleid

De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De duur is een dagdeel. In een telefonische intake kun je aangeven welke specifieke vragen er zijn. De trainer stemt daar het programma op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training cao en taakbeleid.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Training hoe ga je om met werkdruksignalen van de werkvloer?

Werkdruk is een veelbesproken onderwerp op scholen. Als school-of teamleider herken je dit vast wel. Ook is natuurlijk bekend dat werknemers of teamgenoten hier verschillend mee omgaan. De een heeft er meer last van dan de ander. Een van de uitdagingen van het leidinggeven is natuurlijk ook om hier goed mee om te kunnen gaan. Hoe haal je ervaren en feitelijke werkdruk van een werknemer nu uit elkaar? Hoe pik je vroegtijdig werkdruksignalen op waardoor iemand op een later tijdstip mogelijk kan uitvallen? Hoe voer je nu goede gesprekken hierover? En hoe hou je de balans tussen meevoelen en begrip tonen, en tegelijkertijd redelijke eisen blijven stellen? 

CNV Onderwijs geeft hier cursussen over, speciaal gericht op leidinggevenden. In deze cursus staan een aantal elementen centraal:

 • Vergroten van kennis over werkdruk, actuele feiten
 • Vergroten van kennis over werkdruk- en stress signalen en deze hierdoor beter leren herkennen
 • Vergroten van de vaardigheden in (oplossingsgerichte) gesprekstechnieken om hierover met werknemers in gesprek te gaan.
 • Delen van ervaringen en good practices met andere cursisten: hoe doe jij dat nou? Grijp je in, neem je over, hoe ondersteun je een werknemer op zo’n manier dat deze wel zelf verantwoordlijk blijft? Wanneer roep je externe hulp in?
 • Kennis maken met diverse werkvormen die beschikbaar zijn gemaakt via het project Voortgezet Werkplezier (speciaal voor VO, ook bruikbaar in andere sectoren) waarmee u werkdruk en werkplezier makkelijk op teamniveau bespreekbaar maakt en aan concrete oplossingen werkt.
 • Kennis maken met handige en relevante literatuur over dit onderwerp.

Voor wie?
Leidinggevenden in het PO, VO en MBO.

Aanmelden cursus hoe ga je om met werkdruksignalen van de werkvloer

De cursus wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De cursusleider stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de cursus omgaan met werkdruksignalen van de werkvloer.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Uitleg nieuwe cao voor directeuren po en vo

Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs werden overeenstemmingen bereikt tussen werkgevers en werknemers. Maar welke gevolgen hebben deze cao’s op de werkvloer? Wat is er veranderd ten opzichte van de oude cao’s en wat betekent dat? Welke specifieke gevolgen zijn er voor werknemers? En wat betekent dat voor de werkgever? Tijdens de uitleg over de cao krijg je uitleg en kun je al je vragen stellen.

Voor wie?
Deze uitleg is voor directeuren in het po en het vo.

Praktische informatie bijeenkomst uitleg nieuwe cao voor directies
De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De duur is ca. 1,5 uur. In een telefonische intake kun je aangeven welke specifieke vragen er zijn. De trainer stemt daar het programma op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de uitleg van de nieuwe cao voor directies (po en vo).

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Gespreksbegeleiders voor teams

Zoekt u een gespreksbegeleider voor sessies met uw team? Daar hebben wij de juiste mensen voor. Wij begeleiden op professionele wijze:

 • Gesprekken met (een deel van) het team over onderliggende spanningen of beginnende conflicten
 • Gesprekken met het team over communicatie en hoe men met elkaar om wil gaan
 • Werksessies met teams, bijvoorbeeld een sectie in het VO of een team onderbouwdocenten, om hen te begeleiden in het maken van bijvoorbeeld een verbeterplan of jaarplan. Wij helpen het team om tot hun doel te komen en doorbreken patronen die een team soms in de weg zitten om tot resultaat te komen. We gebruiken hier diverse actieve werkvormen bij en geven het team terug wat we observeren aan gedrag en patronen.

Voor wie?
Voor teams in het primair- en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo.

Kosten gespreksbegeleiders voor onderwijsteams

De invulling en de duur is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven wat het doel is en waar je de nadruk op wilt leggen.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor gespreksbegeleiding voor onderwijsteams.

Meer informatie? Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Maatwerktrainingen over werkdruk

CNV Connectief Academie helpt jou en je team bij de aanpak van werkdruk. Dat kan variëren van een workshop tijdens een studiedag tot een structureel begeleidingstraject. De duur en vorm hangen af van de mogelijkheden en wensen van jouw school.

Ga direct naar het overzicht met alle maatwerktrainingen.

EHBM voor directies (Eerste Hulp Bij Medezeggenschap)

MR trainingen voor directeuren? Die kennen de regels en het spel toch? Bestuurders willen op basis van de “Code goed bestuur” en het “Advies goede medezeggenschap” ouders en personeel (en leerlingen in het VO) serieus betrekken bij het spel van de balans. De balans tussen de belangen van een ieder in de school.

Trainers van CNV Connectief Academie horen van (G)MR-leden die deelnemen aan een basistraining vaak: “Zou onze directeur dit ook weten?”. Daarom biedt CNV Connectief Academie een speedtraining EHBM (Eerste hulp bij medzeggenchap). Naast kennis van de bevoegdheden is er ook aandacht voor verwachte houding en professioneel medezeggenschapsgedrag.

Voor wie?
Voor leidinggevenden in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Aanmelden MR-training voor directies

De training heeft een duur van 1,5-2 uur en kan bijvoorbeeld worden ingepland tijdens een directeurenberaad. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de MR-training voor directies.

Meer informatie?
Wil je meer weten of heb je andere vragen? Kijk op www.cnvs.nl, stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}