Trots op ons mbo

Plezier in je werk

Het is een bekende tegeltjesspreuk: ‘Je leeft niet om te werken, je werkt om te leven’. Maar toch is werken meer dan alleen geld verdienen. Het is belangrijk dat je je werk met plezier uitvoert. Dat je je bekwaam voelt voor je vak, en dat je vakmanschap ook door anderen wordt gewaardeerd. Zodat je trots kunt zijn op je vak. Beroepstrots krijg je door vertrouwen in jezelf en door het vertrouwen van anderen.

Werken in het onderwijs, en zeker in het mbo, is iets om trots op te zijn. CNV Onderwijs wil graag bijdragen aan dat gevoel. Dat doen we niet alleen door cao’s af te sluiten, maar ook door het maken van andere afspraken. Bijvoorbeeld om de regeldruk in het onderwijs tegen te gaan.

Maar het draait niet alleen om afspraken op landelijk niveau. Ook op scholen zelf kan er veel worden gedaan om het personeel een gevoel van trots te geven. Dat begint door als manager of college van bestuur echt te luisteren naar het personeel, door hen waardering en erkenning te geven en ze blijvend kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Net als vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn dat belangrijke elementen om als leraar je werk goed en met plezier te kunnen uitvoeren.

En vergeet ook niet je eigen rol als leraar. Door professionalisering van jezelf en een goede samenwerking met collega’s, bereik je meer bij je leerlingen en versterk je je beroepstrots.

We willen daarnaast instellingen bewust maken dat er in de cao al veel ruimte is om de beroepstrots van medewerkers te bevorderen en stimuleren dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. We hebben ook een beleidsagenda waarmee we op landelijk niveau aandacht vragen voor de noodzaak van het bevorderen van beroepstrots.

Klik hier voor het eindrapport Project Beroepstrots mbo.

Klik hier voor informatie over een eerder onderzoek naar beroepstrots in het primair onderwijs.

Hoe doen je collega's dat?
Adviezen & goede voorbeelden
Wij kunnen helpen


Hoe kan ik de langere versie van de film "trots op ons mbo" gebruiken?

CNV Onderwijs heeft een lange versie van de film trots op ons mbo gemaakt. In deze versie zijn verschillende thema’s opgenomen. Je kunt dus kiezen welk thema je graag zou willen zien, passend bij je eigen situatie. Bekijk de film samen met je collega’s en ga het gesprek aan. En zoek met je collega’s, teamleiders en andere leidinggevenden antwoord op de vraag: Hoe kunnen we samen ons mbo nog mooier maken?

Bekijk hier de handleiding (PDF)