Invaller

Rechten en plichten

Nieuwe cao primair onderwijs, wat betekent dit voor jou als invaller?

Op 1 juli 2016 is de nieuwe cao primair onderwijs ingegaan. Wat betekent dit voor jou als invaller? Even de belangrijkste onderwerpen uit dit akkoord voor jou als invaller op een rijtje:

1. Belangrijkste afspraken
2. Betere afspraken voor invallers
3. Vervangingsbeleid
4. Salarisverhoging

Eind 2016 hebben de sociale partners aanvullende afspraken gemaakt in de cao, waarmee de ketenbepaling buiten werking wordt gesteld in de eerste drie maanden van 2017 en 2018. Meer informatie hierover kun je vinden onder het kopje Nieuwe afspraken voor invallers op onze pagina met veelgestelde vragen over de cao PO.

Invalcontracten
Invallersbijeenkomsten
Werkgroep invallers
Tips/tools