Informatie VO

Waarschijnlijk heb je al het één en ander gehoord over de Functiemix. Functiemix betekent dat er binnen de school lerarenfuncties op meerdere niveaus naast elkaar bestaan. Nu heeft gemiddeld één op de drie leraren in het voortgezet onderwijs schaal LC of LD. Door het invoeren van de Functiemix stijgt het aantal LC- of LD-functies. In de Randstadregio's ligt het percentage LC- of LD-functies hoger dan in de rest van het land. De percentages zijn vastgelegd in het Convenant LeerKracht van Nederland. Alleen wanneer uit objectieve gegevens, bijvoorbeeld de rekentool Functiemix VO, blijkt dat een school de percentages niet kan halen, worden met de P(G)MR of met de vakbonden maatwerkafspraken gemaakt.

Wil je weten hoeveel kans jij maakt op een hogere functie?

Bijbehorende onderwerpen

 

Wil je weten wat er destijds is afgesproken? Kijk in één van onderstaande brochures: