Kun jij meer verdienen? Check je eigen plan!

Wat is de functiemix?

De functiemix betekent dat er binnen een school functies voor leraren op verschillende niveaus naast elkaar (gaan) bestaan. In het Convenant Leerkracht is afgesproken dat er meer functies voor leraren met een hogere salarisschaal in het Primair en Voortgezet Onderwijs komen. Er is geen sprake van vrijwilligheid, de scholen moeten hieraan voldoen en krijgen structureel extra geld om leraren in hogere functies en salarisschalen te plaatsen.

PO in actie

CNV Onderwijs heeft samen met PO in actie, de andere bonden en de PO-Raad (de werkgeversbond) het manifest ‘Vijf voor twaalf” ondertekend. Het manifest roept op leerkrachten in het primair onderwijs een eerlijk salaris te geven. In de cao PO staan afspraken over de hoeveelheid LB/LC-functies in de formatie. Dat moet minimaal 40/14 % zijn. CNV Onderwijs heeft een functiemixscan waarmee u kunt nagaan of u misschien in aanmerking zou kunnen komen voor een LB/LC-functie. Doe nu de scan om te zien of je in aanmerking komt voor een LB/LC-functie.

Kun jij meer verdienen?
Hoeveel kun jij meer verdienen?