Examencorrectie

Op deze pagina vinden schoolleiders, bestuurders en docenten links naar nuttige informatie, goede voorbeelden etc., die hen kunnen helpen om te komen tot een volledig uitgevoerde correctie van de centrale eindexamens.

In 2013 bleek uit onderzoek van het Cito dat docenten door onder andere tijdsdruk de tweede correctie van de centrale examens in veel gevallen niet integraal (kunnen) uitvoeren. Staatssecretaris Dekker kondigde hierop aan de eerste en tweede correctie om te willen draaien. Hiervoor bleek echter onvoldoende draagvlak binnen het veld. De VO-raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en het ministerie van Onderwijs hebben daarop eind 2015 een intentieverklaring ondertekend, waarin ze aangeven zich in te zullen spannen voor een volledig uitgevoerde correctie van het centraal examen binnen de bestaande systematiek. Omdraaiing van de eerste en tweede correctie zou dan niet meer nodig zijn.

De partijen willen hiertoe komen via de ondersteuning van docenten, schoolleiders en bestuurders. Deze ondersteuning bestaat uit informatieverstrekking, het delen van goede voorbeelden wat betreft het organiseren van de correctie en een meldpunt waar scholen knelpunten kunnen doorgeven en vragen stellen.

Informatie
In onderstaand overzicht vind je links naar websites/documenten die kunnen helpen bij het organiseren van de correctie van de centrale examens:

protocollen Centrale Examens VO 2016

website CvTE

website Cito

website Examenblad.nl, met o.a. de activiteitenplanning centrale examens.

Daarnaast is er een lijst waarop per vak en examen staat aangegeven op welke dag de examens verzonden zouden moeten worden, om te bereiken dat de tweede corrector de examens tijdig ontvangt en de eerste corrector deze weer tijdig terugkrijgt. Deze lijst kun je hier downloaden.

Goede voorbeelden
Klik hier voor een eerste overzicht van goede voorbeelden.

Heb je een goed voorbeeld, dan ontvangen we die graag. Je kunt jouw voorbeeld insturen via het online formulier. Het voorbeeld wordt dan – al dan niet anoniem – via deze pagina gedeeld, zodat andere scholen er hun voordeel mee kunnen doen.

Meldpunt voor vragen en doorgeven knelpunten
Scholen die met vragen zitten rondom de organisatie van de correctie van de centrale examens, of knelpunten willen doorgeven, kunnen hiervoor terecht bij het meldpunt van de VO-raad, AOb, CNV Onderwijs en FvOv. U kunt uw vraag of knelpunt doorgeven via het online formulier. Indien gewenst, nemen we zo snel mogelijk contact met u op. We streven ernaar om binnen een werkdag te reageren.

De doorgegeven knelpunten worden verzameld in een overzicht. In dit overzicht zullen we geen tot de school of persoon herleidbare gegevens opnemen, zonder expliciete toestemming.