Urgente problemen in het onderwijs

Cijfers en feiten liegen niet. En daarom heeft CNV Onderwijs in kaart gebracht welke urgente problemen er in het onderwijs zijn en in de toekomst gaan spelen als het Kabinet niet serieus in het onderwijs investeert om werkdruk te verlichten.

WERKDRUK moet fors omlaag!

Burn-out gerelateerde klachten komen vaker voor in het onderwijs (22,4%) dan in andere sectoren van de arbeidsmarkt (16,1%) blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (Voion, 2018).

Lees meer

Kwaliteit van onderwijs moet gewaarborgd blijven

Volgens de prognoses loopt de vraag naar extra leraren in het funderend onderwijs van 1571 in 2018 op naar 12.011 in 2028  (CentERdata,2019).

Lees meer

Meer nieuwe instroom en minder voortijdige uitstroom!

Zo’n 30 procent van het onderwijspersoneel nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Onder de schoolleiders is dit percentage nog hoger!

Lees meer

Behoud starters

Uit mobiliteitsonderzoek (POMO, 2014 en factsheet VOION, 2014) blijkt dat een groot gedeelte van de startende leerkrachten zijn of haar onderwijscarrière snel weer beëindigt.

Lees meer

Salariskloven moeten gedicht worden

Onderwijspersoneel is het meest ontevreden over het salaris in vergelijking met andere sectoren (NEA, 2017).

Lees meer

Gelijke kansen voor iedereen!

Het lerarentekort is niet overal even groot. Leerlingen die het hardst goede leraren nodig hebben worden het zwaarst getroffen.

Lees meer