Rekentool werkdrukgelden

Ondanks de huidige onrustige tijd moeten er toch ook weer plannen gemaakt worden voor het nieuwe schooljaar. Voor de torenhoge werkdruk in het primair onderwijs heeft minister Slob, sinds schooljaar 2018/2019 extra geld vrijgemaakt.*

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende bedragen beschikbaar voor werkdrukverlichting:

  • €243,86 per leerling in het basisonderwijs
  • €365,79 per leerling in het speciaal basisonderwijs
  • €487,72 per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Het is belangrijk om als team te besluiten hoe je dit geld het best kan besteden: kleinere klassen, een onderwijsassistent in de klas, de komst van een parttime vakleerkracht, etc. Deze werkdruktool geeft inzicht in het bedrag dat jouw school komend schooljaar kan besteden aan werkdruk.

Let op dat het bestedingsplan ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de medezeggenschap.

CNV Academie kan meedenken over een goede invulling van de middelen en de rol van de (G)MR.
Meer informatie: aanvraagacademie@cnv.nl

Veel succes!

*Het werkdrukakkoord is een resultaat van de acties van CNV Onderwijs met de partners van het PO-Front voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.

Let op: het kan zijn dat een schoolbestuur één brinnummer heeft, waar meerdere scholen onder vallen. Als je het aantal leerlingen van jouw school weet, kun je dan als team alsnog eenvoudig uitrekenen op hoeveel geld je kunt rekenen.