Werkdruk

Achtergrondinfo & nieuws

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Dit geldt voor iedereen: leraren, ondersteunend personeel en leidinggevenden. CNV Onderwijs zet zich in om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten.

Plezier in het werk is erg belangrijk. Maar door de toenemende werkdruk neemt het werkplezier voor een groot deel van het onderwijspersoneel af. Dit kan leiden tot overbelasting en stress. Ook kan de werkdruk invloed hebben op het privéleven.

Oorzaken werkdruk

De oorzaken van de hoge werkdruk in het onderwijs zijn divers en verschillen per sector. Duidelijk is wel dat de maatschappij steeds weer nieuwe eisen stelt aan het onderwijs. Ook is er een gebrek aan ondersteuning en vaak sprake van een hoge administratieve druk. Er bestaan ook oorzaken op schoolniveau. Zo is er vaak sprake van een veelheid aan taken buiten het lesgeven om. En is de wijze van vergaderen en communiceren niet altijd optimaal. Naast dit alles kunnen ook individuele factoren een rol spelen.

Onderzoeken naar regeldruk

Onderzoek CNV Onderwijs: 86% leraren basisscholen ervaart hoge tot zeer hoge werkdruk. Extra taken grootste veroorzakers.
Dat de werkdruk in het onderwijs hoog is, is geen nieuws. Wel nieuws: die werkdruk ontstaat niet door het lesgeven, maar door ‘al het gedoe’ er om heen. Van handelingsplan tot avondvierdaagse, van vergaderen tot tandenpoetslessen. Ook nieuws: in het voortgezet onderwijs worden de regels rondom taakbeleid veelvuldig aan de laars gelapt. Bij 47% van de respondenten heeft de hoge werkdruk een negatieve uitwerking op de gezondheid. Bij 60% gaat het ten koste van het privé-leven en 2 van de 3 respondenten heeft minder plezier in het werk. Dit blijkt uit onderzoek van CNV Onderwijs onder haar leden. Helen van den Berg, voorzitter van CNV Onderwijs, noemt de uitkomsten ‘alarmerend’.
Onderzoek onder de leden van CNV Onderwijs wijst uit dat er hoge tot zeer hoge werkdruk wordt ervaren in het onderwijs. Opvallend is dat deze werkdruk wordt veroorzaakt door de extra taken naast het lesgeven.

Ondersteuning CNV Onderwijs

CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat mensen hun werk met plezier kunnen uitvoeren. Daarom wil de bond het onderwijspersoneel graag ondersteunen om het werkplezier te vergroten, onder meer door afspraken te maken in de cao die de werkdruk tegengaan. Ook dringt CNV Onderwijs er bij de politiek op aan om in actie te komen. Daarnaast kunnen we zowel leidinggevenden als de medezeggenschapsraad ondersteunen om de werkdruk te verminderen. CNV Onderwijs beschikt over jarenlange ervaring met het begeleiden van scholen op dit terrein.

Achtergrond

Onderzoek naar werkdruk, 14 oktober 2016: Leraren doen dringende oproep: meer handen in de klas
Onderzoek naar werkdruk en taken, 7 juni 2013
Persbericht
Achtergrond artikel Schooljournaal, juni 2013
Samenvatting onderzoek regeldruk, 2010 (PDF).
Onderwijspersoneel ervaart voortdurend tekort aan tijd, 2010.

Cursus werkdruk en balans

Voor individuele werknemers biedt CNV Connectief Academie een cursus om de werkdruk te verminderen en de balans tussen werk en privé te verbeteren. Deze cursus is ook te verzorgen voor een heel team, bijvoorbeeld tijdens een studiedag.

Werkdruk onderwijs

CNV Onderwijs zet zich in voor minder werkdruk en meer salaris in het onderwijs. In de afgelopen jaren hebben we op dit gebied al heel wat bereikt. Zo hebben we gezorgd voor een loonstijging van maar liefst 5,25% in twee jaar tijd. Tegelijkertijd hebben we gezorgd voor minder werkdruk in het onderwijs. Werkgevers en overheid hebben geld vrijgemaakt voor meer handen in en om de klas. Als gevolg wordt de totale werkdruk dus verdeeld over meer mensen.

Nog steeds een hoge werkdruk in het onderwijs

Ondanks onze successen van de afgelopen jaren, is de werkdruk in het onderwijs nog steeds erg hoog. Deze hoge werkdruk wordt onder andere veroorzaakt door de maatschappij die steeds hogere eisen stelt. Daarnaast is er gebrek aan ondersteuning en is er sprake van een hoge administratieve druk. Over het algemeen heeft de leerkracht allerlei andere taken buiten het lesgeven om. Ook is vaak de wijze van vergaderen en communiceren niet optimaal.

Werken aan een toekomst met minder werkdruk

Bij CNV Onderwijs vinden we het belangrijk dat jij elke dag met plezier naar je werk gaat. Daarom ondersteunen wij jou als leerkracht graag om het werkplezier te vergroten. Dit doen we door afspraken te maken in de cao die de werkdruk tegengaan. Wil jij hier ook inspraak in hebben? Word dan direct lid van CNV Onderwijs. Als lid profiteer je van diverse voordelen.

Regeldruk
Jij & de klas
Jij & de school
Slimmer organiseren