Werkdruk

Werken in het onderwijs is fantastisch. Elke dag is het uitdagend om met leerlingen en studenten te werken aan hun persoonlijke, sociale en cognitieve ontwikkelingen. In alle onderwijssectoren zorgen hoge werkdruk en toenemende tekorten dat goed onderwijs onder druk staat.

CNV Onderwijs zet zich in om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten. CNV Onderwijs zet zich in om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten. CNV Onderwijs zet zich in om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten. CNV Onderwijs wil structureel extra geld, meer handen in de klas, minder administratieve regeldruk en goed personeelsbeleid.

Rekentool
Werkdrukakkoord PO

Quote_Cas_werkdruk_in_het_onderwijs

Je wordt leerkracht, omdat je oog hebt voor het kind

"Procesverslagen schrijven, groepsplannen maken, overzichten evalueren en updaten: bleh! Tijd om de lessen fatsoenlijk voor te bereiden heb ik bijna niet. Je wordt leerkracht, omdat je oog hebt voor het kind, niet voor het papierwerk. Anno 2020 zou elke leerkracht standaard iemand in de klas moeten hebben, waar je tegen kan zeggen, werk deze gebeurtenis netjes uit, of leg dit vast in het leerlingjournaal."

Cas Wolters

Werkdruk_onderwijs_quote_Jan_de_Vries

Minder werkdruk en meer handen in de klas

"De personeelstekorten zijn groot. De druk op het onderwijspersoneel neemt daardoor toe. CNV Onderwijs pleit dan ook voor structureel meer geld voor meer handen in de klas, kleinere klassen en minder werkdruk. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat werken in het onderwijs aantrekkelijk blijft. Om acute problemen aan te pakken is het goed als regio’s de krachten bundelen en samenwerken aan een pakket met maatregelen om de tekorten het hoofd te bieden, zoals de vijf grote steden dat onlangs hebben gedaan."

Jan de Vries, waarnemend voorzitter CNV Onderwijs

Wat veroorzaakt werkdruk?

Cijfers en feiten liegen niet. En daarom heeft CNV Onderwijs in 2019 in kaart gebracht welke urgente werkdrukproblemen er in het onderwijs zijn en in de toekomst gaan spelen als het Kabinet niet serieus in het onderwijs investeert om werkdruk te verminderen.

Klik op onderstaand scherm om het document op volledig scherm te openen. Je kunt terugkomen met Esc.