Tips voor de MR en OR

Inventariseer alle taken

Als de MR het gevoel heeft dat er ieder jaar meer taken bij komen, is het zaak om alle taken eens op een rijtje te zetten. Wat doen we allemaal en moeten we dat ook allemaal doen? Pak voor de zekerheid ook de schoolgids erbij: wat belooft de school aan de ouders en leerlingen en voert de school dat op een juiste manier uit. Natuurlijk betrekt de MR zijn achterban hierbij.

Maak gebruik van initiatiefrecht

Een MR heeft het recht om initiatieven te nemen. Vindt de MR dat er teveel taken op het bordje van de docenten liggen, stel dan voor aan de directie om een aantal zaken niet meer te doen of in mindere mate of op een andere wijze. Doe dit schriftelijk.
De directie moet binnen drie maanden reageren op het voorstel en met redenen omkleed als de directie het voorstel niet of slechts gedeeltelijk overneemt.

In de basistraining (G)MR van CNV Academie komen deze en andere onderwerpen aan de orde. Wil je als (G)MR goed beslagen ten ijs komen vraag dan met je hele (G)MR een basistraining aan. Kijk hier voor meer informatie.

Zet werkdruk op de agenda

Is de werkdruk een hot issue op school? Besteed dan iedere MR- en overlegvergadering aandacht aan dit punt. Welke problemen zijn er, welke oplossingen worden geboden en hoe gaat het met de voortgang. Evalueer iedere drie maanden of de werkdruk is afgenomen.

Check Cao-bepalingen

In alle cao’s wordt aandacht besteed aan de invulling van het taakbeleid. Zorg dat je weet wat er staat en check of de bepalingen ook correct worden uitgevoerd. Zo niet, dan is dat een goed onderwerp om te bespreken met de directie. Maar let op. Op papier kunnen zaken goed geregeld zijn, maar de praktijk kan anders zijn. Toets dus bij collega’s of de cao-bepalingen naar behoren worden uitgevoerd.

Houd achterbanberaad

Benieuwd waar de werkdruk het meeste knelt? Houd dan achterbanberaad. De MR kan dat doen middels een enquête of het daadwerkelijk bij elkaar roepen van het personeel. Ook kun je dit onderwerp in een teamvergadering aan de orde stellen. De MR heeft het recht om zijn achterban te benaderen. Maak daar dus gebruik van.

Word MR of OR Partner

Bij het Partnerschap wordt de (G)MR of OR als collectief partner van CNV Onderwijs. Met het Partnerschap heeft de raad onder andere recht op een aantal uren dienstverlening per jaar die naar eigen keuze kan worden ingevuld.
Iedere (G)MR of OR krijgt een vast contactpersoon bij CNV Connectief Academie

  • Klik hier voor meer informatie over Partnerschap voor de (G)MR.
  • Klik hier voor meer informatie over Partnerschap voor de OR.

Volg een training bij CNV Academie

Interesse in meer tips, behoefte aan uitwisseling van ideeën of persoonlijke adviezen? CNV Academie verzorgt trainingen die je helpen om de werkdruk tegen te gaan. CNV Academie kan op verzoek ook op teamniveau een training op maat verzorgen.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}