Checklists

Checklists kunnen helpen om problemen inzichtelijk te maken en vervolgens aan te pakken. CNV Academie heeft daarom controlelijsten ontwikkeld.

Checklist regeldruk en administratie

Deze checklist is bedoeld om op leraar-, begeleider- of teamniveau te onderzoeken wat precies de plan- en registratielast is binnen de eigen school. Om vervolgens verder te kijken of dat ook verplicht en nodig is, en of het eventueel anders kan. De vragen op de checklist kunnen daarbij helpen.
Klik hier voor checklist regeldruk en administratie.

Checklist regeldruk en administratie (voor MR, GMR, of OPR)

Deze checklist is bedoeld om als MR, GMR of OPR het gesprek te openen over de hoeveelheid administratie en planlast, en te komen tot voorstellen om dit te verminderen. De vragen op de checklist kunnen daarbij helpen.
Klik hier voor de checklist regeldruk en administratie voor de MR/GMR/OPR.

Checklist werkdruk en de MR

Werkdruk is een belangrijk onderwerp wat onder diverse namen (werkstress, verzuim, arbo, welzijn) ook de aandacht van de ondernemingsraad of medezeggenschapsraad trekt. Heeft u het gevoel dat het onderwerp werkdruk erg leeft in de organisatie, maar er (nog) te weinig aandacht en preventie is, dan kunt u het onderwerp op uw agenda zetten. De volgende checklist helpt om het belang van dit onderwerp voor uw raad in beeld te brengen.
Klik hier voor de checklist werkdruk en de MR.