Schaduwonderwijs

Effecten schaduwonderwijs

Extra aandacht hoort op de reguliere school

Een school moet alle ondersteuning aan leerlingen kunnen bieden die nodig is, waardoor schaduwonderwijs overbodig wordt. Bijna 90% van de leden van CNV Onderwijs is het eens met deze stelling. De bond hield een peiling onder 5781 leden. ‘Geef ons de tijd en de middelen en we kunnen het prima zelf oplossen’, aldus een leraar. CNV Onderwijs maakt zich zorgen over het effect van schaduwonderwijs op de kwaliteit van het reguliere onderwijs en de positie van het onderwijspersoneel.

Schaduwonderwijs is het commerciële aanbod van huiswerkbegeleiding, bijles, particuliere remedial teaching en toets- en examentraining. Schaduwonderwijs vergroot de kansenongelijkheid van kinderen, vindt 85% van de leden, omdat de draagkracht van ouders bepalend is. Daarnaast maken veel  leraren zich zorgen over de veel te grote druk die kinderen ervaren: ‘Ouders hebben steeds hogere verwachtingen en geloven steeds meer in de maakbaarheid van deze resultaten.’ Ook zorgt schaduwonderwijs er voor dat ouders soms kritischer zijn richting leraren: ‘Het voelt als een gebrek aan vertrouwen en heeft dus wel degelijk invloed op mijn werkplezier’, zo schrijft een docent.

‘Leraren hebben de kennis om elke leerling de ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Maar ze hebben gewoonweg niet voldoende tijd om dit goed te kunnen doen. De klassen worden groter en er zitten - door de invoering van passend onderwijs -  meer kinderen in met leer- en gedragsproblemen. Ondertussen zijn de onderwijsassistenten wegbezuinigd’, zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs: ‘Uit deze peiling blijkt duidelijk de behoefte aan extra handen in de klas, waardoor leraren de mogelijkheid krijgen om meer individuele aandacht te geven aan kinderen. Het aannemen van meer onderwijsassistenten is daarbij een belangrijke stap.‘ Wanneer het onderwijs hiervoor de ruimte en middelen krijgt, wordt schaduwonderwijs overbodig en krijgt elke leerling dezelfde kansen.

Lees hier waar CNV Onderwijs voor pleit

Peiling schaduwonderwijs

Schaduwonderwijs nieuws