Passend onderwijs

Passend onderwijs

Samen werken aan passend onderwijs: meer handen in de klas nodig

Passend onderwijs is niet ‘af’. Hoewel passend onderwijs op veel plaatsen beter vorm krijgt, zien we dat leraren knelpunten blijven aangeven: te grote klassen, te weinig handen in en om de klas en teveel handelingsverlegenheid in het omgaan met een verzwaarde problematiek, vooral bij gedragsproblemen. CNV Onderwijs pleit al langer voor de inzet van meer ondersteunend personeel. Dat is cruciaal. Passend onderwijs krijgt immers vorm op de scholen, in de klassen. Alleen als de mensen die dat moeten uitvoeren daartoe in staat worden gesteld, kan passend onderwijs ook echt slagen.

Betrek leraren en ondersteunend personeel

Berichten in de media over het gebrek aan vertrouwen in het passend onderwijs herkennen wij. We begrijpen het ook: beleid waar medewerkers niet of slechts indirect bij betrokken zijn (geweest) en waar ze alleen de effecten van ervaren, ondergraaft het draagvlak. CNV Onderwijs pleit er, al van ver vóór de invoering van passend onderwijs, voor om personeel te betrekken bij passend onderwijs. Niet alleen via de geëigende kanalen, maar ook “gewoon” op de werkvloer. Juist de mensen die het moeten uitvoeren zijn immers bij uitstek de deskundige. We roepen onze leden ook met nadruk op om zelf knelpunten, maar ook voorstellen voor oplossingen, te blijven aandragen.

Ondersteuning van CNV Onderwijs

Naast het vertegenwoordigen van de belangen van leraren en ondersteunend personeel bij de politiek, organiseert CNV Onderwijs ook allerlei ondersteuning op individueel- en schoolniveau. Zo organiseren wij bijeenkomsten, helpen wij medezeggenschapsraden en bieden wij informatie en tips en tools op maat aan. Nieuw is de Wegwijzer Passend Onderwijs. Deze wegwijzer geeft inzicht waar je als leraar, ondersteuner of MR met jouw vragen terecht kunt.
Daarnaast heeft het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met onder andere CNV Onderwijs een scan passend onderwijs gemaakt. De scan geeft je inzicht in het passend onderwijs bij jou op school. Bedoeld om het gesprek op je school, in je team, op je afdeling over passend onderwijs te ondersteunen. Je kunt ook individueel de scan invullen. De scan is digitaal beschikbaar en voorzien van een eenvoudige handleiding. Ga direct naar www.scanpassendonderwijs.nl.

Ieder kind telt!

CNV Onderwijs gelooft in de professionaliteit van de mensen in het onderwijs. Door hun stem nadrukkelijker te (laten) horen en te gebruiken, kan passend onderwijs voor ieder kind werkelijkheid worden. Ieder kind telt!

Wegwijzer
7-puntenplan
My POP
Ondersteuning nodig?

Passend onderwijs nieuws

{"speed":"500","height":"400","pause":"2000"}