Passend onderwijs

Passend onderwijs

Samenwerken aan passend onderwijs: wat is nodig?

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van toepassing. Deze wet legt een zorgplicht bij alle scholen en maakt hen verantwoordelijk om alle leerlingen de extra ondersteuning te bieden die zij nodig hebben binnen het onderwijs. Reguliere en speciale scholen werken hiervoor samen in regionale samenwerkingsverbanden. In totaal zijn 152 samenwerkingsverbanden opgericht in het primair en voortgezet onderwijs (77 in het primair en 75 in het voortgezet onderwijs). De scholen binnen een samenwerkingsverband maken onder andere afspraken over de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in die regio kunnen bieden en welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Eveneens moeten samen met de gemeenten in de regio afspraken gemaakt worden over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Op de website www.passendonderwijs.nl wordt meer informatie gegeven en de ontwikkelingen bijgehouden omtrent de invoering van het passend onderwijs.

Hoe gaat het nu?

Passend onderwijs is steeds meer een onderwerp van discussie geworden. De scholen lopen tegen grenzen aan. Leraren hebben het gevoel tekort te schieten. Het aantal thuiszitters vermindert nog niet. Bij de invoering van passend onderwijs werd vooral over de scholen en leraren gesproken, en maar weinig met.

In gesprekken met leden blijkt uit alles dat er in passend onderwijs dingen verbeterd moeten worden.
CNV heeft deze gesprekken vertaald in 3 standpunten.

  • Stop onnodige bureaucratie
  • Tijd is geld. Zet meer expertise in de klas in
  • In elke klas een onderwijsassistent

Zie hiervoor onze positionpaper.

CNV Onderwijs pleit al langer voor de inzet van meer ondersteunend personeel. Passend onderwijs krijgt immers vorm op de scholen, in de klassen. Alleen als de mensen die dat moeten uitvoeren daartoe in staat worden gesteld, kan passend onderwijs ook echt slagen.

Politieke aandacht

Ook de politieke partijen en het ministerie van OCW hebben veel aandacht voor passend onderwijs.
Op 2 juli 2018 is er een groot overleg geweest in de Tweede Kamer over passend onderwijs. Aanleiding waren de nieuwste voortgangsrapportage en de signalen dat het niet goed gaat met passend onderwijs.
Hier zijn de agenda en de stukken van het overleg te vinden.

Ondersteuning van CNV Onderwijs

CNV onderwijs werkt op meerdere manieren aan verbetering van passend onderwijs.

  • Wij vertegenwoordigen de belangen van onze leden bij de politiek. Wij maken duidelijk wat passend onderwijs doet in de scholen.
  • Wij ondersteunen medezeggenschapsraden. Kijk voor ons aanbod op www.cnvacademie.nl.
  • Daarnaast geeft de CNV Academie ook teamtrainingen individuele scholing.
  • De Wegwijzer Passend Onderwijs is nieuw. Deze wegwijzer geeft inzicht waar je als leraar, ondersteuner of MR met jouw vragen terecht kunt.
  • Het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met CNV Onderwijs en anderen een scan passend onderwijs gemaakt. De scan geeft je inzicht in het passend onderwijs bij jou op school. De scan is bedoeld om het gesprek op je school, in je team, op je afdeling over passend onderwijs te ondersteunen.
    Je kunt ook individueel de scan invullen. De scan is digitaal beschikbaar en voorzien van een eenvoudige handleiding. Ga direct naar www.scanpassendonderwijs.nl.

Ieder kind telt!

CNV Onderwijs gelooft in de professionaliteit van de mensen in het onderwijs. Zij willen ook het beste onderwijs voor ieder kind op school. CNV Onderwijs laat de stem van de scholen nadrukkelijk horen. Zodat verbeteringen direct in de school toegepast kunnen worden.

Laat ook jouw stem horen! Blijf je knelpunten, oplossingen en ideeën bij ons aandragen.

Wegwijzer
7-puntenplan
Meer informatie

Passend onderwijs nieuws

{"speed":"500","height":"400","pause":"2000"}