passend_onderwijs

Passend onderwijs

Ieder kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. In vrijwel elke klas zitten leerlingen of studenten met gedrags- of leerproblemen. Met de juiste aandacht en ondersteuning (passend onderwijs) kunnen deze leerlingen prima functioneren in klas. Dit kost tijd en geld.

CNV Onderwijs pleit er voor dat de leraar bepaalt wat nodig is om elke leerling de juiste ondersteuning te bieden in het basis- of voortgezet onderwijs, in het mbo of in speciaal onderwijs. Daarvoor zijn extra handen nodig om te zorgen dat ieder talent zich kan ontwikkelen. Het passend onderwijs knelt door logge en soms ook vage procedures van de samenwerkingsverbanden.

Elke groep een onderwijsassistent

"Met nog steeds volle klassen en al gauw dertig procent van de groep die extra zorg nodig heeft, is het naar mijn idee twee voor twaalf. Het is hoog tijd om de leerkracht te ontzorgen. Ik pleit dan ook voor één onderwijsassistent per groep en iedere school weer een remedial teacher."

Judith van Ommen, leraar PO