Onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Hoe zorg je dat leerlingen die geen Nederlands spreken en vaak heftige ervaringen hebben meegemaakt, zich thuis gaan voelen in jouw klas? Hoe zorg je dat ze snel mee kunnen doen in de les? Als je nieuwkomers in je klas krijgt, heb je te maken met veel uitdagingen. Op deze pagina vind je informatie die je kunt gebruiken in je werk voor vluchtelingkinderen.

•    Presentatie Lowan gegeven op 6 juni 2016
•    Presentatie Maaike Hajer gegeven op 6 juni 2016
•    Informatiedocument ministerie van Onderwijs m.b.t. asielzoekers en nieuwkomers
•    Augeo biedt een gratis online cursus aan voor leerkrachten in het primair onderwijs die werken met vluchtelingenkinderen.
•    Deisbo geeft in deze brochure praktische tips voor het omgaan met vluchtelingenkinderen en welke uitdagingen dit meebrengt voor schoolleiders in de opvang van deze leerlingen.
•    Asielkind leert onder zijn niveau.
•    Kamerbrief met nadere informatie over asielzoekerskinderen in het onderwijs.
•    Lowan biedt diverse vormen van ondersteuning aan, waaronder de samenstelling van een team van vliegende keeps om besturen en gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van onderwijs. En hebben ze een leskist samengesteld met materialen die bruikbaar zijn bij het onderwijs aan nieuwkomers. De inhoud van de leskist vind je hier. Je ontvangt de leskist als je in de database van www.lowan.nl staat.
•    De actie Zwerfboek. Kinderen kunnen een sticker downloaden op www.kinderzwerfboek.nl. Zij kunnen dan hun boek achterlaten bij een kinderzwerfboekstation. De boeken worden daar verzameld en naar scholen gebracht die in de database van Lowan staan.
Leerlijnen voor voortgezet onderwijs.
•    De PO-Raad heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs een handreiking voor onderwijs aan nieuwkomers opgesteld (maart 2017). Twee kernpunten:
1. Maak op je school een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen en
2. Gebruik de moedertaal van een leerling als opstapje voor het leren van Nederlands én andere vakken.
Download hier de handreiking.

Lees hier wat CNV Onderwijs doet omtrent vluchtelingenonderwijs