Mobieltjes in de klas

Vrijwel elke leerling heeft een mobieltje. Als leraar kan je daar gebruik van maken, door aan de hand van quizvragen de stof te behandelen. Maar mobieltjes kunnen ook voor lastige situaties zorgen in de klas, bijvoorbeeld als een leerling stiekem opnames maakt tijdens een les. Daarom heeft CNV Onderwijs een vraag en antwoord gemaakt over de belangrijkste dilemma’s rondom mobieltjes in de klas.

Moet een school beleid hebben over het gebruik van mobieltjes?

Iedere school is verplicht om beleid te hebben over sociale veiligheid. Daarnaast heeft een school huisregels. Huisregels zijn voor een deel de praktische uitwerking van dit veiligheidsbeleid. Omdat mobiele telefoons invloed hebben op de sociale veiligheid, zouden hier dus ook afspraken over moeten staan in het veiligheidsbeleid.

Wat moet er in het sociale veiligheidsbeleid staan?

In het beleid staan afspraken om er voor te zorgen dat de school een veilige omgeving is voor leerlingen en personeel. Hierin kunnen veel verschillende onderwerpen aan bod komen. Het kan zijn dat in het veiligheidsbeleid staat dat over bepaalde onderwerpen leraren individueel afspraken moeten maken in de klas. Ook wanneer er over een onderwerp niets is vastgelegd in het schoolbeleid, kan je hier als leraar zelf afspraken over maken met jouw klas. Als je onderwerpen mist in het sociale veiligheidsbeleid, kan je dit natuurlijk bespreken met je team.

Wie maakt het sociale veiligheidsbeleid van een school?

Het is gebruikelijk dat het sociale veiligheidsbeleid wordt opgesteld na overleg met leraren, onderwijsondersteuners, leerlingen en ouders. Uiteindelijk stelt de schoolleider met het schoolbestuur het beleid vast. De MR of OR heeft een formele rol bij het vaststellen van beleid. Door vooraf alle partijen te betrekken bij schoolbeleid, is er een breed draagvlak en is het makkelijker om elkaar aan te spreken op het nakomen van de afspraken die daar in staan.
Als je onderwerpen mist in het sociale veiligheidsbeleid kan je dit natuurlijk bespreken met je team en/of aankaarten bij de MR.

Kan je als leraar het gebruik van mobieltjes verbieden in de klas als er niets over mobieltjes in het beleid van school is opgenomen?

Ja, wanneer er geen schoolbeleid is, kan een leraar zelf regels stellen in de klas. Een leraar kan er dan zelf voor kiezen om bijvoorbeeld preventief alle opnameapparatuur te weren uit het klaslokaal, om opnamen te voorkomen.

Kan je als leraar mobieltjes in de klas verbieden, als in het schoolbeleid staat dat ze wél zijn toegestaan?

Nee, je kunt niet zomaar de regels die in het schoolbeleid staan zelfstandig veranderen. Als je bezwaren hebt, maak deze dan bespreekbaar met je leidinggevende en je team en zoek gezamenlijk naar oplossingen.

Wat zijn de risico’s van het gebruik van mobieltjes in de klas?

Het risico van het gebruik van mobieltjes in de klas, is dat er foto’s of filmpjes worden gemaakt van mensen (leerlingen of leraren) en dat deze beelden vervolgens verspreid worden zonder dat degenen die te zien zijn, hiervoor toestemming hebben gegeven.

Mag een leerling een filmpje maken tijdens de les van klasgenoten en/of de leraar?

Filmen van mensen in de school, mag alleen met toestemming van degenen die gefilmd worden. In het Wetboek van Strafrecht staat dat het verboden is om stiekem te fotograferen of filmen in niet-publieke ruimtes. Scholen vallen hier ook onder.

Hoe kan je filmpjes van youtube of uit een appgroep laten verwijderen?

Degene die op de beelden staat, kan eisen dat alle beelden en persoonsgegevens worden verwijderd uit de website of app, en de eigenaar van de website of app zorgt dat deze gegevens ook niet meer verder verspreid kunnen worden. Dit heet “vergeetrecht”.

Mag ik zelf een les filmen in de klas en dit bijvoorbeeld delen op social media?

Wanneer je in de klas hebt gefilmd met toestemming van de leerlingen, dan betekent dat nog niet dat je deze beelden ook mag delen op social media. Degenen die in beeld komen, moeten expliciet toestemming geven om de beelden te publiceren. Dit heet “portretrecht” en staat in de auteurswet. In de wet bescherming persoonsgegevens staat verder dat je voor het gebruik van beeldmateriaal van minderjarigen, toestemming moet krijgen van beide ouders of voogd(en).

Wat is een telefoontas?

Een telefoontas is een telefoon-organizer die je als leraar in de klas kan ophangen. Elke leerling heeft een eigen vakje met een nummer. Aan het begin van de les stopt de leerling de telefoon in zijn ‘eigen’ nummer. Op deze manier is de leerling niet afgeleid door trillingen, piepjes of pop-ups. De docent kan wel gemakkelijk de telefoon laten pakken wanneer hij de telefoon functioneel wil inzetten bij een bepaalde opdracht. Kijk voor meer informatie op www.telefoon-tas.nl.

Hoe kan je mobieltjes, laptops en tablets op een leuke manier inzetten in de klas?

Maak de lessen interactiever met programma’s als socrative en kahoot. Maar je kan leerlingen natuurlijk ook informatie laten zoeken. Ook zijn er leraren die leerlingen toestaan muziek te luisteren tijdens het maken van opdrachten.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}