Lerarenregister

register leraarFeit of fictie over het Lerarenregister

Het Lerarenregister maakt deel uit van de wet Beroep Leraar. Uitgangspunt is dat leraren zelf bepalen welke leeractiviteiten er echt toe doen om hun vak goed uit te kunnen oefenen.

Voorstanders zien in het register een instrument dat er toe bijdraagt dat leraren meer ruimte krijgen om te werken aan goed onderwijs, omdat je als leraar en als beroepsgroep juist meer zeggenschap en eigenaarschap krijgt over je eigen vak en de leeractiviteiten die je volgt om je bekwaamheid bij te houden.

Tegenstanders en sceptici stellen juist dat het register van bovenaf is opgelegd en dat leraren er vooral een administratieve klus bij krijgen, die niet in het belang van de kwaliteit van het onderwijs is. Ook wordt soms de vertrouwenskwestie in de discussie ingebracht; dat het achterliggende doel van het register zou zijn om leraren te kunnen controleren.

Wat zijn de feiten?

Van bovenaf opgelegd of van de beroepsgroep?
In 2012 zijn de vijf grootste onderwijsvakorganisaties, waaronder CNV Onderwijs, gestart met het Lerarenregister, als middel om het beroep van leraar een beschermde status te geven en de professionaliteit te bevorderen en te beschermen. Wie beweert dat het van bovenaf wordt opgelegd heeft het dus mis, het komt rechtstreeks voort uit de beroepsgroep. Lees meer over de gevolgde procedure.

Administratieve last of ‘lean and mean’?
Leraren bepalen welke leeractiviteiten er toe doen, waarop deze worden beoordeeld en wat ervoor nodig is om registerleraar te kunnen blijven. Leraren bepalen wát er in het register staat en hóe het er staat. Het register wordt samen met leraren ontwikkeld. Gebruiksvriendelijkheid van het systeem staat voorop. Maar, zoals met elk nieuw systeem, kost het soms wat tijd om het zo efficiënt en gebruiksvriendelijk in te richten. Volgens de Onderwijscoöperatie geven leraren die zich hebben ingeschreven aan, dat het invullen makkelijker gaat dan verwacht. Ideeën over hoe het nog efficiënter kan zijn natuurlijk altijd welkom.

Keurslijf of autonomie?
Autonomie van de leraren staat voorop in het Lerarenregister. De beroepsgroep – leraren dus – bepaalt zelf de criteria waaraan je moet voldoen om registerleraar te mogen blijven, de zogeheten herregistratiecriteria. Ook bepalen de leraren zelf welke leeractiviteiten er toe doen om je vakbekwaamheid bij te houden, zoals peer review, docentstages, formele opleidingen en het bijwonen van conferenties. Leraren bepalen ook welke regels daaraan verbonden zijn. In het wetsvoorstel is verder vastgelegd dat de werkgever de leraar in staat moet stellen om de activiteiten te ondernemen die nodig zijn voor herregistratie.

Natuurlijk is het belangrijk dat het gesprek over professionalisering op school plaatsvindt, tussen schoolleiding, team en leraar. Maar door deze wetswijziging, inclusief de invoering van het beroepsregister, krijgen leraren een veel sterkere positie.

Je kunt nu direct meepraten over de inrichting van het register. Klik hier en laat weten welke activiteiten volgens jou mee moeten tellen voor het register.