Krimpregio's

Krimp in het onderwijs

Het aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs daalt. Dit kan gevolgen hebben voor jouw functie. Jouw school heeft minder personeel nodig en gaat reorganiseren. De school gaat fuseren met een andere school of zelfs sluiten. Hieronder vind je een aantal veel gestelde vragen en antwoorden over de oorzaken en effecten van krimp, maar vooral ook wat CNV Onderwijs voor jou kan betekenen.

 

Wat is de oorzaak van krimp?

Er worden in Nederland steeds minder kinderen geboren. Deze ‘ontgroening’ treft het vrijwel het hele land. Niet alleen in de traditionele krimpgebieden, maar ook in de Randstad. Het gevolg: een lagere instroom van leerlingen op de basisschool en vanaf het schooljaar 2017-2018 ook in het voortgezet onderwijs.


Hoe weet ik of er ook sprake is van krimp op mijn school?

De landelijke daling in het voortgezet onderwijs is het schooljaar 2017-2018 is ingezet met zo’n 10.000 leerlingen minder dan het jaar ervoor. De daling is het sterkst in de provincies Groningen, Limburg en Zeeland, maar eigenlijk krijgt het hele land met leerlingendaling te maken.

De dalende trend zet de komende jaren door, in sommige regio’s is de daling van het aantal leerlingen zelfs meer dan 30 procent.

Het effect is het grootst voor het vmbo, waar het aantal leerlingen daalt naar 192.000 leerlingen, een afname van 11% binnen drie jaar. Het praktijkonderwijs krijgt te maken met een daling van 14% over de aankomende 5 jaar. Ook voor het middelbaar beroepsonderwijs duurt het niet lang meer voordat het met leerlingendaling te maken krijgt.

Via het scenariomodel primair onderwijs dat je kunt vinden op: www.arbeidsmarktplatformpo.nl kun je de gegevens voor jouw school inzien.

Het scenariomodel voortgezet onderwijs kun je vinden op www.voion.nl.


Wat is het effect van krimp?

In veel regio’s leidt leerlingendaling nu al tot problemen. Dorpsscholen sluiten de deuren. Scholen voor voortgezet onderwijs moeten schoolsoorten op locaties sluiten of profielen in de beroepsgerichte leerweg afstoten. Dit heeft meestal ook gevolgen voor het personen. Leerlingendaling leidt vaak tot reorganisatie en soms tot fusie of sluiting van scholen. Dat betekent dus ook dat er personele gevolgen: een deel van het personeel moet ander werk gaan doen of wordt met ontslag bedreigd.

 

Wat moet er gebeuren als er sprake is van leerlingendaling?

Betere samenwerking tussen schoolbesturen is de sleutel tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Door regionale afspraken te maken kunnen zij ervoor zorgen dat kwaliteitsonderwijs bereikbaar blijft voor iedereen. Minder onderlinge concurrentie en betere samenwerking zijn essentieel om dat voor elkaar te krijgen. Veel scholen zoeken dan ook samenwerking met andere scholen in de regio. Het is van belang dat samenwerking tijdig wordt gezocht. Op die manier is er ook meer tijd beschikbaar om de gevolgen voor het personeel in goede banen te leiden.


Wat kan CNV Onderwijs voor jou betekenen?

Een besluit tot reorganisatie, samenwerking of fusie moet altijd besproken worden met de medezeggenschap van jouw school. Neem contact op met de (G)MR en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. CNV Academie kan jouw (G)MR ondersteunen. Bel 030- 7511747 of vul het contactformulier in op: https://www.cnvacademie.nl/contact/.

Als op jouw school sprake is van een fusie met een andere school of dreigende sluiting, neem dan zo snel mogelijk contact op met de bestuurder van CNV Onderwijs in jouw regio. Dit kan door een mail te sturen naar servicebureau@cnv.nl of bel 030-7511180.