Iedere leerling en student heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Uit onze onderzoeken blijkt elke keer weer hoe belangrijk leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders het vinden dat iedereen dezelfde kansen krijgt.

Kansengelijkheid is een grote uitdaging, want ieder individu is anders qua leervermogen, karakter, houding, gedrag en heeft te maken met een andere thuissituatie. CNV Onderwijs wil dat het onderwijs toegankelijk is en blijft voor iedereen en extra begeleiding en ondersteuning niet afhangt van de dikte van je portemonnee. Met extra investeringen en meer tijd kunnen scholen zelf besluiten wat er nodig is voor deze leerlingen en studenten, zoals het opzetten van een zomerschool.

 

Quote_kansengelijkheid_in_het_onderwijs

Buiten de lijn kleuren

"Sporten of een museumbezoek is voor veel van onze leerlingen niet vanzelfsprekend. Onderwijs geven is meer dan rekenen, taal en begrijpend lezen. Je moet ook buiten de lijntjes durven te kleuren en nieuwe verbindingen zoeken, om leerlingen een stevige basis mee te geven."

Marijke van Amersfoort, schoolleider PO

 

Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency