Functies-in-het-onderwijs

Functies in het onderwijs

Goed onderwijs vereist goed gekwalificeerd personeel. CNV Onderwijs zet zich in om functiebeschrijvingen actueel te houden, de bevoegdheidseisen te bewaken en pleit voor maatwerk bij opleidingen en erkenning van Elders Verworven Competenties.

CNV Onderwijs wil professionele ruimte voor alle medewerkers: zet de kennis en professionaliteit van het onderwijspersoneel centraal. In de wet beroep leraar is deze professionele ruimte voor de leraren inmiddels vastgelegd. Een helder toekomstbeeld van het beroep is belangrijk voor het strategisch personeelsbeleid, het opleidingen aanbod en scholingsmogelijkheden van alle medewerkers. Zo’n beroepsstandaard én toekomstbeeld moet met iedere groep medewerkers worden samengesteld. CNV Onderwijs vindt het gebruik van een register, waarin iedere medewerker zélf eigenaar is van zijn/haar eigen ontwikkelingsportfolio hierbij passend.

Aandacht voor starters

Goede voorlichting en ondersteuning is voor starters belangrijk om een goede start te maken in het onderwijs. Mensen moeten tijd en ruimte krijgen om het vak te leren, met steun van ervaren collega’s. CNV Onderwijs geeft gastlessen en begeleidt en ondersteunt starters bij de vele vragen die ze hebben als ze net beginnen te werken in het onderwijs, zoals over stagevergoeding, sollicitatiegesprek of onderhandelingen over het salaris.

Infograpic Duurzame inzetbaarheid PO

Het schoolleidersregister is geen doel op zich

"Het schoolleidersregister is geen doel op zich. Een sterke schoolleider wil zichzelf ook constant professionaliseren en ontwikkelen passend bij de context van zijn of haar school. Door mijn werk, kan ik de stem van de schoolleider inbrengen in het bestuur. Speerpunten zijn voor mij het informeel leertraject en de ruimte in professionaliseringsthema's. De wildcard is een mooi voorbeeld van flexibilisering. Mede door onze signalen is het systeem gebruikersvriendelijk geworden.”

Yvonne Vaes, schoolleider, lid sectorgroep Schoolleiders en tevens bestuurslid Schoolleidersregister PO

Wie zorgt er voor ons?

"Het is belangrijk dat we investeren om meer mensen te enthousiasmeren voor het beroep van onderwijsondersteuner. Want het is een mooi en belangrijk vak; wij ondersteunen en zorgen voor de leerlingen, maar wie ondersteunt en zorgt er voor ons? CNV Onderwijs maakt zich hard voor waardering voor mij en mijn collega’s, daarom ben ik ben actief betrokken bij de stuurgroep OOP."

Monique Woertman, onderwijsassistent, lid stuurgroep Onderwijsondersteunend Personeel