curriculum

Curriculumherziening

Eigentijds onderwijs speelt in op toekomstige beroepen en de daarbij vereiste kennis en vaardigheden. CNV Onderwijs vindt dat leraren, docenten en schoolleiders structureel bij de curriculumherziening betrokken moeten zijn.

Leraren, docenten en schoolleiders weten als geen ander wat een leerling/student moet kennen en kunnen. Vernieuwing van het curriculum kan alleen worden ingevoerd als er voldoende tijd en ruimte voor is en er genoeg middelen beschikbaar zijn.

curriculumherziening_quote

Betere aansluiting po en vo

"Ik hoorde vorig jaar van mijn oud-leerlingen, dat in de les Engels veel herhaling zit van wat ze in groep 8 al hadden gehad, dat is zó zonde. Terwijl het lesprogramma al zo overladen is. We zouden daar in het basis- en voortgezet onderwijs veel betere afspraken over moeten maken."

Arianne van Os, leraar PO, lid sectorbestuur CNV Onderwijs, lid sectorgroep primair onderwijs en tevens betrokken bij ontwikkelteam digitale geletterdheid curriculum.nu

Foto: Curriculum.nu

curriculum.nu

Leraren zijn elke dag met vakinhoud bezig

"Leraren zijn dagelijks met vakinhoud bezig. Kennis overbrengen is onderdeel van hun drive en geeft werkplezier. Voor mij het logisch dat de leraar een stem heeft in het ontwerp van nieuwe vakinhoud. Dat was voor mij de reden om die kans met beide handen aan te grijpen en mee te doen met de curriculum herziening."

Reinier Mudde, docent VO en tevens betrokken bij ontwikkelteam burgerschap curriculum.nu

Foto: Curriculum.nu