CNV ledenonderzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van de CNV Onderwijs ledenonderzoeken:

Leden CNV Onderwijs: kwaliteit onderwijs onder druk

Leden van CNV Onderwijs maken zich zorgen over de kwaliteit van het  onderwijs dat ze geven. Oorzaken: de hoge werkdruk en de toetscultuur.  Gevolg: leerlingen komen aandacht en ondersteuning te kort. Dit blijkt uit een enquête van CNV Onderwijs.
Klik hier voor het onderzoek kwaliteit onderwijs onder druk

2 november 2014: Elf procent leraren gepest door collega's

Pestgedrag onder leerlingen krijgt veel aandacht, maar ook leraren worden regelmatig gepest. Leraren worden gepest door leerlingen, maar ook door ouders, directie en collega’s. Van die laatste zegt 11% het slachtoffer te zijn. Dit blijkt uit een enquête onder 4.262 leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners naar de sociale veiligheid in de school. Voorzitter Helen van den Berg van CNV Onderwijs pleit voor een integrale aanpak van pesten op scholen, zodat ouders, directie, team én leerlingen de regels kennen en weten dat die gehandhaafd worden. 'We moeten oppassen dat we abnormaal gedrag steeds normaler gaan vinden. Dat geldt niet alleen voor gepeste leraren, er lijkt ook steeds minder respect voor ambulancepersoneel en politieagenten te zijn. Ook ouders zetten vaker een grote mond op tegen leraren en schoolleiders.'
Klik hier voor het onderzoek

2 april 2014: Helft startende leraren overweegt onderwijs te verlaten

Van de startende leraren op basis- en middelbare scholen overweegt 46 procent het onderwijs te verlaten. Dat blijkt uit een onderzoek dat CNV Onderwijs in samenwerking met het Algemeen Dagblad uitvoerde onder ruim zeshonderd leraren tot en met 35 jaar.
Klik hier voor het onderzoek

24 januari 2013: Leden CNV Onderwijs geen voorstander van verplichting eindtoets

Leden van CNV Onderwijs zijn geen voorstander van de verplichtte eindtoets in het basisonderwijs, als die gebruikt wordt om de kwaliteit van scholen te vergelijken. Dit geven 2391 leerkrachten en schoolleiders die werkzaam zijn in het basisonderwijs aan in een enquête. Een eindtoets is wel een handig hulpmiddel om de kennis van taal en rekenen bij leerlingen te testen, maar de leerkracht en het leerlingvolgsysteem geven zijn het best in staat om te adviseren over het niveau van het vervolgonderwijs.
Onderzoek naar Cito-toets

7 juni 2013: Maak werk van werkdruk

Onderzoek onder de leden van CNV Onderwijs wijst uit dat er hoge tot zeer hoge werkdruk wordt ervaren in het onderwijs. Opvallend is dat deze werkdruk wordt veroorzaakt door de extra taken naast het lesgeven.

Onderzoek naar werkdruk en taken 7 juni 2013
Persbericht
Achtergrond artikel Schooljournaal juni 2013
Samenvatting onderzoek regeldruk 2010 (PDF).
Onderwijspersoneel ervaart voortdurend tekort aan tijd 2010.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over werkdruk.

20 oktober 2013: Helft schoolleiders moet zorgleerlingen weigeren

Bijna 52% van de schoolleiders geeft aan de afgelopen jaren zorgleerlingen te hebben moeten weigeren. Daarnaast denkt ruim 58% niet in staat te zijn passend onderwijs vanaf 2014 aan te bieden. Dat blijkt uit een onderzoek van CNV Onderwijs en het televisieprogramma Brandpunt.
Overzicht van de antwoorden op gesloten vragen
Overzicht van de antwoorden op open vragen
Helft schoolleiders moet zorgleerlingen weigeren (nieuwsitem)

1 november 2013: 1-meting passend onderwijs

CNV Onderwijs heeft een 1-meting gedaan die een vervolg is op de 0-meting van najaar 2012. Om te beginnen met het goede nieuws: op een aantal punten is vooruitgang geboekt of zijn kansen zichtbaar. Denk aan de rol van de interne begeleider als motor in de school, medezeggenschapsraden die beter geïnformeerd zijn en de bekendheid van passend onderwijs neemt toe naarmate de invoeringsdatum dichterbij komt.
Onderzoek 1-meting passend onderwijs

7 december 2012: Ontevredenheid over loopbaanmogelijkheden onderwijs

Een meerderheid van het onderwijspersoneel is ontevreden over de loopbaanmogelijkheden in het onderwijs.
Uitslag loopbaanonderzoek (PDF).
Ontevredenheid over loopbaanmogelijkheden onderwijs (nieuwsitem).

16 december 2011: Vooral ouders ondermijnen gezag leraar

Onderwijspersoneel heeft last van ouders die hun gezag ondermijnen, zo blijkt uit onderzoek van vakblad Schooljournaal waaraan 4.072 leden van CNV Onderwijs deelnamen.

Enquête gezag in de school 2013
Samenvatting OOP onderzoek naar agressie en veiligheid (PDF).
Vooral ouders ondermijnen gezag leraren (nieuwsitem).