6 juli 2017

MR Partnerschap

Maak gebruik van het MR Partnerschap! Bij deze vorm van dienstverlening wordt de MR of GMR als collectief partner van CNV Onderwijs.

Wat houdt het MR Partnerschap in?

Met het Partnerschap heeft de medezeggenschapsraad onder andere recht op een aantal uren dienstverlening per jaar die naar eigen keuze kan worden ingevuld. Iedere (G)MR krijgt een vast contactpersoon bij CNV Onderwijs. Daarnaast biedt het Partnerschap mogelijkheden om met andere (G)MR’en in contact te komen. Om van elkaar te leren en om expertise te delen.

Klik hier voor meer informatie over het MR-Partnerschap.


Voor wie is het MR Partnerschap?
Voor MR’en  en GMR’en in het primair en voortgezet onderwijs’.

Aanmelden of meer weten over het MR Partnerschap

Stuur een e-mail naar infoacademie@cnv.nl o.v.v. MR Partnerschap of bel met (030) 751 17 47.

“Ik vind het prettige en betrouwbare partners. Voor mij zijn het gidsen in medezeggenschap”, aldus Rita van Rens-Mestrom.
Klik hier voor de ervaring van een tevreden MR Partner.