30 augustus 2017

Mag een leerling een filmpje maken tijdens de les van klasgenoten en/of de leraar?

Filmen van mensen in de school, mag alleen met toestemming van degenen die gefilmd worden. In het Wetboek van Strafrecht staat dat het verboden is om stiekem te fotograferen of filmen in niet-publieke ruimtes. Scholen vallen hier ook onder.