Salariskloof moet gedicht worden

CNV5 loonkloof

Loonkloof onderwijs en marktsector loopt op tot €2.400,- per maand

Het lerarenberoep is in de afgelopen jaren erg in status gezakt. Het onderwijs kampt met een imagoprobleem. Hierdoor kiezen steeds minder jongeren ervoor om leraar te worden. Een van de oorzaken is het financiële plaatje.

Onderwijspersoneel is het meest ontevreden over het salaris in vergelijking met andere sectoren (NEA, 2017).Leraren in het primair onderwijs verdienen structureel minder per uur dan werknemers met een vergelijkbare functie in de marktsector (SEO, 2017). Gemiddeld is dit € 4,- per uur, maar dit kan oplopen bij oudere mannelijke leraren met een voltijddienstverband tot een verschil van € 15,- per uur. Op maandbasis is dit € 2.400,-. Hieruit blijkt dat het carrièreperspectief niet erg aantrekkelijk is.

Recentelijk gepubliceerd internationaal onderzoek van de OESO (2019) laat ook zien dat leraren in het funderend onderwijs minder verdienen dan andere hoger opgeleiden. Dit is eigenlijk best vreemd. Werken in het onderwijs is een zeer belangrijke maatschappelijke functie en draagt bij aan het fundament van de Nederlandse samenleving.

Naast leraren heeft het onderwijs schoolleiders en onderwijsondersteuners hard nodig. Zij maken samen het onderwijs. Echter lopen deze twee groepen ook achter qua salarisontwikkeling. Dit heeft gevolgen voor de aantrekkelijkheid van het beroep. We zien bijvoorbeeld nu al de doorstroom naar directiefuncties stagneren. En de tekorten van ondersteunend personeel lopen ook op. Dit baart CNV Onderwijs ernstige zorgen. Juist het ondersteunend personeel is harder nodig dan ooit in de school om samen met de leraar de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Zij bieden bijvoorbeeld de extra handen om de werkdruk te verlichten. Hier verdienen zij een passende beloning voor!

Wat is hiervoor de oplossing?

Zorg ervoor dat onderwijsprofessionals krijgen wat zij verdienen! Dit moet volgens CNV Onderwijs op zijn minst vergelijkbaar zijn met hbo-professionals in andere sectoren. Als we willen dat het onderwijs een aantrekkelijke sector is om in te werken, dan moeten we de concurrentie aangaan met de andere sectoren. En dan hebben we het nog niet eens over de maatschappelijke verantwoordelijkheid en zwaarte van het beroep. Het minste wat de politiek op korte termijn kan doen is zorgen dat de salariskloof gedicht wordt! CNV Onderwijs wil dat er nú geïnvesteerd wordt in het onderwijs om ook de achterstanden in salarissen weg te werken van schoolleiders en het ondersteunend personeel. We willen toe naar een aantrekkelijke sector waar professionals met plezier werken, waar een carrièreperspectief is en de kwaliteit van het onderwijs hoog blijft!