Wie wij zijn

CNV Onderwijs is dé vakvereniging van en voor mensen die werken, gewerkt hebben of gaan werken in de sector Onderwijs. Wij komen op voor de werknemers, maar ook voor studenten, gepensioneerden en anders actieven (mensen met een uitkering). Van het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs. Waar jij gericht bent op je leerlingen, zijn wij er voor jou.

Wat doet de vakvereniging?

Samen met onze leden zorgen wij ervoor dat jij op een goede en prettige manier je werk kunt doen. Dit doen we door goede arbeidsvoorwaarden (cao) af te spreken, door je te helpen bij je professionele ontwikkeling en er voor je te zijn als het tegenzit (individuele rechtsbijstand). We vormen een groot netwerk van 51.000 leden, waar je met en van elkaar leert.

Onze uitgangspunten

CNV Onderwijs is van oorsprong christelijk en wordt geïnspireerd door het christelijk sociaal denken, vandaar de C. De waarden uit de beginperiode zijn er nog steeds, maar nu in een moderne vertaling:

  • CNV Onderwijs zoekt naar oplossingen en staakt pas als er niet meer te praten valt (constructief).
  • Je leeft niet alleen, maar in relatie tot anderen (wie heeft hulp het hardst nodig?).
  • Mensen hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid. Zo is goed werk een verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer. Dit geldt ook bij conflicten. (Wat kun je zelf doen om het op te lossen? Hoe kan CNV Onderwijs jou hierbij helpen?).
  • We zijn zuinig op wat we hebben, zodat volgende generaties het ook goed hebben (duurzaamheid).

Iedereen die zich thuis voelt bij deze waarden kan lid worden van het CNV. Of je nu wel of niet gelooft, humanist, moslim of christen bent. Binnen het CNV is er ruimte voor levensbeschouwing als inspiratie voor je werk.

Visienota

Vanuit onze waarden willen wij onderwijspersoneel weerbaar en wendbaar maken, en in staat stellen om talenten verder te ontwikkelen. De vrijheid van onderwijs zien wij als een randvoorwaarde voor goed onderwijs. Op deze manier kunnen de kernwaarden ook op schoolniveau worden ingevuld. De visienota CNV Onderwijs geeft richting aan de manier waarop wij het onderwijs versterken en het onderwijspersoneel weerbaar en wendbaar maken.