Samen sterk voor goed onderwijs

CNV Onderwijs is dé vakvereniging van en voor mensen die werken in het Onderwijs. Samen met onze leden komen wij op voor de belangen van werknemers, studenten, gepensioneerden en anders actieven (mensen met een uitkering). Van het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs. Waar jij gericht bent op je leerlingen, zijn wij er voor jou.

Wat doet de vakvereniging?

Samen met onze leden zorgen wij ervoor dat jij op een goede en prettige manier je werk kunt doen. Dit doen we door goede arbeidsvoorwaarden af te spreken in cao's. Samen zetten we onderwerpen op de agenda die belangrijk zijn om goed onderwijs te kunnen geven, denk daarbij bijvoorbeeld aan passend onderwijs en werkdruk vermindering. We ondersteunen bij je professionele ontwikkeling en bieden (juridische) ondersteuning als het tegenzit. We vormen een groot netwerk van 51.000 leden, waar je met en van elkaar leert.

Onze uitgangspunten

CNV Onderwijs is van oorsprong christelijk en wordt geïnspireerd door het christelijk sociaal denken, vandaar de C. Deze waarden staan centraal in ons werk:

  • CNV Onderwijs zoekt naar oplossingen en staakt pas als er niet meer te praten valt (constructief).
  • Je leeft niet alleen, maar in relatie tot anderen (wie heeft hulp het hardst nodig?).
  • Mensen hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid. Zo is goed werk een verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer. Dit geldt ook bij conflicten. (Wat kun je zelf doen om het op te lossen? Hoe kan CNV Onderwijs jou hierbij helpen?).
  • We zijn zuinig op wat we hebben, zodat volgende generaties het ook goed hebben (duurzaamheid).

Iedereen die zich thuis voelt bij deze waarden kan lid worden van het CNV. Of je nu wel of niet gelooft, humanist, moslim of christen bent. Binnen het CNV is er ruimte voor levensbeschouwing als inspiratie voor je werk.