Samen sterk voor goed onderwijs

CNV Onderwijs is dé vakvereniging van en voor mensen die werken in het Onderwijs. Samen met onze leden komen wij op voor de belangen van werknemers, studenten, gepensioneerden en anders actieven (mensen met een uitkering). Van het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs. Waar jij gericht bent op je leerlingen, zijn wij er voor jou.

Wat doet de vakvereniging?

Samen met onze leden zorgen wij ervoor dat jij op een goede en prettige manier je werk kunt doen. Dit doen we door goede arbeidsvoorwaarden af te spreken in cao's. Samen zetten we onderwerpen op de agenda die belangrijk zijn om goed onderwijs te kunnen geven, denk daarbij bijvoorbeeld aan passend onderwijs en werkdruk vermindering. We ondersteunen bij je professionele ontwikkeling en bieden (juridische) ondersteuning als het tegenzit. We vormen een groot netwerk van 51.000 leden, waar je met en van elkaar leert.

Het sectorbestuur CNV Onderwijs

CNV Onderwijs is een vereniging. Samen met de voorzitter is het het sectorbestuur onderwijs verantwoordelijk voor het beleid van CNV Onderwijs. Het sectorbestuur en de voorzitter onderwijs overleggen dan ook regelmatig en spreken daarbij over actualiteiten, de langtermijnvisie op het onderwijs en onze eigen activiteiten. In dit bestuur zitten de door de leden gekozen vertegenwoordigers uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, schoolleiders, jongeren, onderwijsondersteunend personeel, gepensioneerden, anders actieven, groen onderwijs en onderwijsdienstverlening.

sectorbestuur_cnv_onderwijs

Het sectorbestuur onderwijs bestaat op dit moment (nov. 2020) uit (vlnr):

 • Marieke van den Bosch, voortgezet onderwijs
 • Daniëlle Woestenberg, voorzitter
 • Luc van Dijk – Wijmenga, jongeren/ hoger beroepsonderwijs
 • Henno Eckhardt, anders actieven
 • Wilma Salzmann, schoolleiders
 • Kelly Bolsenbroek, middelbaar beroepsonderwijs
 • Leo Douwes, hoger beroepsonderwijs
 • René Vrieling, onderwijs dienstverlening
 • Jan Beemster, onderwijsondersteunend personeel
 • Bart Audenaerd, primair onderwijs
 • Gerard Schuttenbelt, middelbaar beroepsonderwijs en groen
 • Pieter Heerens, senioren * ontbreekt op de foto
 • Arianne van Os, primair onderwijs * ontbreekt op de foto

Onze uitgangspunten

CNV Onderwijs is van oorsprong christelijk en wordt geïnspireerd door het christelijk sociaal denken, vandaar de C. Deze waarden staan centraal in ons werk:

 • CNV Onderwijs zoekt naar oplossingen en staakt pas als er niet meer te praten valt (constructief).
 • Je leeft niet alleen, maar in relatie tot anderen (wie heeft hulp het hardst nodig?).
 • Mensen hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid. Zo is goed werk een verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer. Dit geldt ook bij conflicten. (Wat kun je zelf doen om het op te lossen? Hoe kan CNV Onderwijs jou hierbij helpen?).
 • We zijn zuinig op wat we hebben, zodat volgende generaties het ook goed hebben (duurzaamheid).

Iedereen die zich thuis voelt bij deze waarden kan lid worden van het CNV. Of je nu wel of niet gelooft, humanist, moslim of christen bent. Binnen het CNV is er ruimte voor levensbeschouwing als inspiratie voor je werk.