CNV Onderwijs voor structurele investeringen en ‘teacher in the lead’

Het onderwijspersoneel heeft de afgelopen maanden laten zien hoe flexibel en professioneel zij te werk gaat. Razendsnel wisten onderwijsteams tijdens de coronacrisis om te schakelen van fysiek naar digitaal onderwijs. Betrokken, vernieuwend en altijd vanuit het belang van de leerlingen en studenten.

Goed onderwijs is essentieel voor onze samenleving en voor onze economie. Dagelijks leren jonge kinderen, leerlingen, studenten en volwassenen in ons onderwijssysteem. De rol van de onderwijsprofessionals is daarbij cruciaal. Werken in het onderwijs is mooi, maar een hoge werkdruk en achterblijvend salaris maakt de sector minder aantrekkelijk. Structureel investeren in onderwijs is belangrijk om enthousiast en gemotiveerd personeel te behouden en kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden; voor nu en in de toekomst.

Onderwijs = investeren in samenleving

Naar verwachting neemt het huidige tekort aan leraren en schoolleiders steeds verder toe, met alleen al in het primair onderwijs in 2024 nog eens 1970 fte meer dan nu. In het voortgezet onderwijs en mbo is vooral de toenemende vacaturedruk bij de exacte vakken en vreemde talen een grote zorg. In het mbo en hbo moet door de coronamaatregelen die nog lange tijd blijven gelden, het onderwijs anders worden ingericht. De infrastructuur om online de studenten kwalitatief goed onderwijs te blijven geven is niet voldoende (SER, 2020, Mobiliteit en coronacrisis). Hiervoor zijn investeringen nodig.

Header-1140-bij-300-1

Arbeidsvoorwaardennota 2021

In de Arbeidsvoorwaardennota 2021 zijn de CNV-voorstellen te vinden die worden meegenomen naar cao-onderhandelingen. De Arbeidsvoorwaardennota 2021 kan je hier downloaden.

Mantelzorg

Wie thuis in een mantelzorgsituatie terecht komt, merkt daar ook vaak de effecten van op het werk. Het gaat mis als de balans zoekraakt tussen de hoeveelheid werk en de mate van belasting door de extra mantelzorg. Voor mantelzorgers zijn er wettelijke regelingen die vallen onder de Wet arbeid en zorg (verschillende verlofregelingen) en de Wet flexibel werken (aanpassing van het aantal werkuren). Ook bevatten sommige cao’s specifieke afspraken over mantelzorg.

Lees meer in deze glossy “Mantelzorg: In de schijnwerpers van het CNV”.