De vereniging

CNV Onderwijs is dé vakvereniging van en voor mensen die werken, gewerkt hebben of gaan werken in het Onderwijs.

Vereniging

Als vereniging zijn we een democratische organisatie, waarin leden meebeslissen over het beleid. Dat gebeurt via de sectorgroepen, stuurgroepen, themagroepen en de algemene ledenvergadering. Lees meer over de actieve groepen binnen CNV Onderwijs. 

Vrijwilligers

Binnen de vereniging zijn enkele duizenden vrijwilligers actief! Allemaal leden die er indirect voor zorgen dat jij op een goede manier je werk kunt doen. Zonder deze vrijwilligers kan een vakbond als CNV niet bestaan én niet functioneren. Met recht kan dan ook worden gezegd dat wij bestaan ‘voor én door’ onze leden. Lees meer over de vrijwilligers.

Per 1 januari 2015 is CNV Zorg & Welzijn onderdeel van een groter geheel: CNV Connectief. CNV Connectief is er voor mensen die werken, gaan werken of gewerkt hebben in de publieke sector; zorg en welzijn, onderwijs, overheid en publieke diensten. CNV Connectief is als vereniging voor de publieke sector aangesloten bij de vakcentrale CNV.

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag 2016.

Statuten en reglementen

Lees meer over de statuten en reglementen van CNV Connectief.