12 september 2013

Zwaar weer op komst voor de Kenniscentra

In het Regeerakkoord Rutte II staat aangekondigd dat de regering ‘het aantal Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven sterk gaat reduceren en taken, waar mogelijk, onderbrengt bij de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en mbo-onderwijsinstellingen’.

Daartoe gaat het kabinet in 2015 al €40 miljoen en in 2016 uiteindelijk €80 miljoen structureel korten op het budget van de Kenniscentra. In 2013 bedraagt het totale budget voor de Kenniscentra €115 miljoen.

De afgelopen maanden hebben de vakbonden overleg gevoerd met onder andere het ministerie van OCW, de SBB en de MBO Raad om te bepalen hoe de toekomst van de Kenniscentra er uit moet gaan zien. Een en ander heeft immers grote gevolgen voor de gehele mbo-sector.

Van belang hierbij is ook nog de nieuwe bezuinigingsronde die Rutte II voor komend najaar heeft aangekondigd. Deze gehele situatie leidt met name voor het personeel van de zeventien Kenniscentra tot grote onzekerheid over de toekomstige inhoud van het werk en de werkgelegenheid.

Daarom gaan CNV Onderwijs en de andere vakbonden binnenkort met de Werkgeversvereniging Kenniscentra in het kader van de CAO Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven hierover het gesprek aan om zo tot nadere afspraken te komen.