6 december 2019

Pisa 2018: zorgen om kwaliteit onderwijs

De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarige scholieren is dramatisch gedaald. Dit blijkt uit de resultaten van PISA 2018 die eerder deze week gepubliceerd werden. PISA is een internationaal onderzoek naar prestaties van 15-jarige leerlingen in onderwijsstelsels in 79 landen.

Stonden in 2015 de leesprestaties van Nederlandse leerlingen op de 15e plaats, in 2018 is hun positie gedaald naar de 26e plaats. De Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs presteren nog steeds bovengemiddeld goed op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen.

Negatieve invloed lerarentekort

CNV Onderwijs vindt de sterke daling van de leesvaardigheid van de 15 jarigen in 2018 ten opzichte van hun leeftijdgenoten drie jaar eerder reden tot grote zorg. Uit de enquête die CNV Onderwijs en het AD in september hielden onder leraren in PO en VO bleek dat 90 procent van de respondenten een negatieve invloed van het lerarentekort zag op de leerprestaties in de kernvakken. Dat belooft weinig goeds voor de PISA onderzoeken van de komende jaren. Het PISA onderzoek wordt eens in de drie jaar gehouden op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Daarnaast wordt ook gekeken naar het welbevinden van de leerlingen.