13 maart 2020

Zorgen en emoties onderwijspersoneel over coronavirus erkend

foto: Wilbert van Woensel

CNV Onderwijs is tevreden met het feit dat de continuïteit van het onderwijs, zeker voor specifieke groepen leerlingen, ook voor het kabinet belangrijker is dan het openhouden van scholen. Dat is de uitkomst van het overleg van de ministers Van Engelshoven en Slob met de onderwijsorganisaties. De uitkomst is inmiddels verwoord in een brief aan de Kamer.

In het overleg hebben wij de zorgen en emoties over de gezondheid van leerlingen, leraren en ander onderwijspersoneel nadrukkelijk naar voren gebracht. Ook worstelen schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ander personeel met de vraag wat ze nu wel of niet mogen. Dat alles was voor CNV Onderwijs reden om dit extra overleg te vragen en met elkaar te bespreken hoe het beleid meer tegemoet kan komen aan de realiteit van vandaag en morgen.

Prioriteit

Wie ziekteverschijnselen vertoont, kan niet naar school komen. Dit kan betekenen dat er te weinig leerlingen, studenten of leraren zijn of dat er te weinig onderwijsondersteunend personeel is om onderwijs te organiseren zoals we gewend zijn. Volgens CNV Onderwijs, de andere bonden, de sectorraden en het ministerie vraagt de crisis daarom om ander onderwijs dan normaal. Afgesproken is prioriteit te leggen bij onderwijs aan examenleerlingen in voortgezet onderwijs en mbo, leerlingen in groep 8, die straks doorstromen naar het vervolgonderwijs en kinderen van ouders met vitale functies (op gemeentelijk niveau). Dat kan in de scholen, maar ook (gedeeltelijk) online, met facilitaire steun van het ministerie van Onderwijs. Scholen worden daarin ondersteund.

Extra faciliteren

Het RIVM houdt vast aan het advies dat het risico klein is dat jongeren ziek worden door het coronavirus en ook niet bijdragen aan de verspreiding daarvan. Scholen kunnen er dus voor kiezen open te blijven. Scholen die intussen zijn gesloten, omdat te veel personeel was uitgevallen zijn niet verplicht de deuren weer te openen. CNV Onderwijs heeft samen met de andere bonden voorgesteld docenten en onderwijspersoneel van wie nu meer wordt gevraagd extra te faciliteren met bijvoorbeeld kinderopvang, specifieke arbeidsvoorwaarden en meer tijd. Dat is toegezegd en wordt de komende tijd nader uitgewerkt.

Vinger aan de pols

CNV Onderwijs is tevreden over de uitkomst van het overleg, omdat zoveel mogelijk tegemoet is gekomen aan de vragen en zorgen van onze leden. Wij blijven de vinger aan de pols houden, waarbij  gezondheid van alle betrokkenen de hoogste prioriteit blijft houden.