4 september 2020

Zorgen CNV Onderwijs over onrust op Avicenna College

foto: Jan de Groen

CNV Onderwijs maakt zich zorgen over het welzijn van het personeel, de continuïteit en kwaliteit van het islamitische Avicenna College in Rotterdam. Deze week, bij aanvang van het nieuwe schooljaar, ontving de bond verontrustende berichten van leden werkzaam bij de school. Al enige tijd is het onrustig, maar de boel escaleerde deze zomer. Gevolg is dat veel werknemers zich ziek hebben gemeld. Inmiddels hebben twee leden van de Raad van Toezicht besloten op te stappen.

Interim-bestuurder Gökhan Çoban en interim-directeur Bart Jan Geers lieten de school op 2 september wel gewoon opengaan. Een zeer kleine groep docenten probeerde afgelopen week de boel draaiende te houden. Dit is uiteraard niet lang vol te houden. CNV Onderwijs is van mening dat er snel wat moet gebeuren want de situatie is onhoudbaar. Het welbevinden van het personeel staat onder druk, evenals de continuïteit van het onderwijs. Er heerst een enorm gevoel van onveiligheid en er is zeer weinig vertrouwen onder een groot deel van het team. In gesprekken met leden onderzoekt CNV Onderwijs wat er zich afspeelt en heeft afgespeeld en beraadt zich op wat nodig is om de crisissituatie te verbeteren.

Neem personeel serieus

Wil jij ook jouw verhaal met ons delen? Schroom dan niet en neem contact met ons op via CNV Info (030 7511013, cnvinfo@cnv.nl) Juridische ondersteuning wordt geboden aan leden die vragen hebben en bezorgd zijn over hun rechtspositie. CNV Onderwijs wil op korte termijn een gesprek met de huidige interim bestuurder en directeur. Een stevig plan van aanpak lijkt nodig om de school weer op de rit te krijgen. Dat begint bij het bouwen aan vertrouwen. Het advies is om het personeel serieus te nemen en met elkaar het gesprek aan te gaan. Hopelijk keren rust en stabiliteit dan snel terug.