26 april 2018

Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in cao-mbo aangepast

Cao-partijen (waaronder CNV Onderwijs) hebben bij de totstandkoming van de cao mbo 2016-2017 geconstateerd dat de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling (ZAR, bijlage F) technisch aangepast dient te worden aan nieuwe wetgeving en gewijzigde processen. Hierover is afgesproken dat cao-partijen gedurende de looptijd van de cao met elkaar in overleg zouden treden om te komen tot een aanpassing van de tekst.

Nieuwe ZAR treedt in werking op 1 mei 2018

Dit overleg heeft geleid tot overeenstemming over een nieuwe tekst. Deze treedt per 1 mei 2018 in werking en maakt daarmee deel uit van de verlengde cao mbo 2016-2017. De regeling is van toepassing op werknemers van wie de eerste ziektedag op of na 1 mei 2018 ligt. Werknemers op wie de huidige ZAR reeds van toepassing is blijven onder deze regeling vallen.

Wijzigingen cao-tekst

De wijziging van de ZAR heeft gevolgen voor een aantal andere artikelen uit de verlengde cao mbo 2016-2017. Cao-partijen hebben deze artikelen dan ook gewijzigd. Klik hier voor de nieuwe integrale cao-tekst.